S med på beslutet att buda på Brunnsnäs

Det finns olika sätt att bedriva oppositionspolitik. Socialdemokraterna visar genom sin debattartikel av Inga-Kersti Skarland och Klas Redin vilken väg man valt.

Som opposition kan man vara konstruktiv och komma med förslag som för utvecklingen framåt. Eller så kan man vara destruktiv och gnälla på det som andra gör.

Låt oss därför kommentera felaktigheter, medvetna eller ej, från deras debattartikel.

Brunnsnäs – Uppdraget att börja buda på fastigheten gavs förra mandatperioden med Socialdemokraterna som ytterst ansvariga. Tydligen ser man det som viktigare att hitta en konflikt än att stå upp för tidigare beslut. 2017 beslutade en enig kommunstyrelse om vilka områden kommunen primärt skulle förvärva. Brunnsnäs var ett av områdena.

GC-väg – 2010 tog vi fram två planer för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. En för centralorten och en för resten av kommunen. Nu 2020 kan vi konstatera att alla objekt i listan för centralorten är genomförda, medan inget objekt är genomfört utanför centralorten. Nu är det dags att det blir saker genomförda även för dem som bor utanför centralorten.

Simhallen – Vi vill bygga en ny anläggning. Vi tror att det är mer kostnadseffektivt och för att slippa stå utan simhall en lång period behöver vi titta på en annan lokalisering. Vi vill också se om det är ekonomiskt lönsamt att underhålla den gamla simhallen fem, åtta eller tio år eller om vi behöver snabba på investeringen. Detta uppdrag har förvaltningen fått och det vet Socialdemokraterna.

Ny skola – Både den politiska ledningen och förvaltningen har landat i att det bästa för utvecklingen och för våra barn är att även i framtiden ha två 7-9-skolor. För oss är det viktigt med en levande landsbygd och därför vill vi behålla och utveckla Ätradalsskolan. Socialdemokraterna var drivande för nedläggning av tre skolor och sex förskolor på landsbygden 2013. Som tur var fick vi stopp på det beslutet. Vi noterar att man nu återigen vill centralisera skolans verksamhet.

Prioriteringar – Minoritetsstyret bestående av Centerpartiet och Nya Ulricehamn prioriterar lärande och välfärd genom att skapa tillväxt och utveckling, inte avveckling.

ROLAND KARLSSON (C) kommunstyrelsens ordförande

MIKAEL LEVANDER (NU) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

MIKAEL DAHL (C) biträdande kommunalråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Please Wait