Finns rutiner för insamling av mobiler

I en insändare i UT 5 mars skriver Sebastian Gustavsson, Moderaterna, att alltför få elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Här är vi helt eniga.

Som skäl anger han bristande ordning och reda, vilket resulterar i Moderaternas tanke om ett mobilförbud. Den som har insyn i skolans värld vet att skolorna redan har rutiner för insamlande av mobiltelefoner – från förskoleklass upp till och med gymnasiet.

Gustavsson skriver också att den styrande minoriteten vidtagit alldeles för få åtgärder. Den som har läst vår budget kan knappast påstå att vi inte vidtagit åtgärder.

Från den styrande minoriteten har vi i årets budget gjort en rejäl satsning för att öka antalet vuxna i skolan och resurser för elever i behov av stöd. Det ser vi som det enskilt viktigaste faktorn för att öka elevernas resultat och därmed också behörigheten till gymnasiet.

Om man jämför de extra satsningar som Nya Ulricehamn och Centerpartiet gjorde på lärandet i budget 2020, utöver förvaltningens prioriterade områden, satsade vi dubbelt så mycket som Moderaterna. Dessutom ökade Moderaterna effektiviseringskravet på förvaltningen med ytterligare 4,4 miljoner kronor.

Satsningen på 17,2 miljoner kronor ser vi som ett nödvändigt första steg och vi hoppas att det ekonomiska läget tillåter oss att även framöver tillföra resurser till lärandet. Det är bra att även Moderaterna uppmärksammar skolan, även om vi gör olika prioriteringar.

MIKAEL LEVANDER

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Please Wait