Bygga & bo

Nya Ulricehamn vill:

  • att det byggs olika typer av bostäder och villaområden i hela kommunen för yngre, familjer och äldre för att skapa en större bostadsrotation.
  • att Stubo ska vara den drivande aktören gällande hyresrätter, men även undersöka möjligheten att bygga senior- eller trygghetsboende.
  • att kommunen ska tillåta att det byggs fler sjönära boenden, så länge det inte förhindrar allmänheten att få tillgång till strandlinjen.
  • säkerställa att tomtmarknaden är tillgänglig för alla genom att återinföra en tomtkö i kommunen. Exempelvis kan vissa tomter vara körelaterade, andra gå ut på budgivning och några på lottning.
  • att Nämndhusets lokaler rivs och attraktiva boenden uppförs. Ett seniorboende eller trygghetsboende skulle vara utmärkt att bygga här.
  • att nybyggnation i centrala Ulricehamn i största möjliga mån tar hänsyn till och bevarar nuvarande arkitektoniska utformning som idag präglar centrala Ulricehamn.
  • att kommunen ska sträva åt att alltid kunna erbjuda detaljplanerad och byggklar mark för olika boendeformer.