Delaktighet & integration

Nya Ulricehamn vill:

  • att det ekonomiska biståndet ska delas lika mellan båda parter i en familj.
  • ta bättre vara på människors kunskap, utbildning och erfarenhet för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden.
  • att nyanlända ska börja läsa svenska omgående, även om de inte fått uppehållstillstånd. Språket är grunden till allt.