Demokrati & politik

Nya Ulricehamn vill:

 • alltid prioritera kärnverksamheterna vård, omsorg och skola.
 • avskaffa det utökade antalet kommunalråd.
 • att satsningar görs både på landsbygd och i centralort.
 • alltid stå för öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut.
 • vara tillgängliga och lyhörda för dialog med medborgare, tjänstemän och politiker i kommunen.
 • verka för att mjuka värderingar ur ett personalperspektiv värderas högt.
 • att alla partier i kommunfullmäktige skall vara representerade i kommunens beredningar.
 • utvärdera nuvarande politiska organisation och undersöka möjligheten till att återinföra kommunala nämnder för att säkerställa att fördjupad kunskap är grunden i viktiga kommunala beslut.
 • sträva efter breda politiska överenskommelser i större frågor.
 • arbeta för en tydligare medborgardialog.
 • att ett voteringssystem införskaffas i politiken för att effektivisera politiska möten och minska kostnaden för dessa.
 • minska de politiska kostnaderna genom att sänka det så kallade mandatstödet med 200 000 kr.