Förskola & skola

Nya Ulricehamn vill:

 • säga JA till en ny F-6 skola med ändamålsenliga lokaler för särskolan i centralorten.
 • säga NEJ till en stor ny samlad central högstadieskola. Satsa på renovering och om- och tillbyggnad av befintliga skolor.
 • större samverkan mellan skola och socialtjänst.
 • skapa en tydlig personalstrategi för att säkra såväl framtida resursbehov som kontinuerlig individuell kompetensutveckling av befintlig personal.
 • öka grundbemanningen i förskolan, fritidshemmet och grundskolan genom att omvandla vikariepoolen till fasta tjänster.
 • anställa fler speciallärare och specialpedagoger.
 • avsätta medel för idrottsdagar som t.ex. vintersportdagar.
 • införa ett tvålärarsystem för att förbättra kvalitén för elever och lärare där det finns behov.
 • se över kommunens lönepolitik för lärare och rektorer för att minska löneturism.
 • öka underhållet av skolornas och förskolornas inom- och utomhusmiljöer.
 • höja läromedelsanslagen för att kunna köpa in uppdaterade läromedel till verksamheterna.
 • resursförstärkning måste till i elevhälsan.
 • att Ulricehamns kommun verkar för en kompetenshöjning inom digitala lärmiljöer.
 • återinföra resursskolor i Ulricehamns kommun.
 • lärares arbetstid ska ha fokus på lärande, inte administration och kringsysslor.
 • verka för att säkerställa resurser och kompetens inom förskola och skola. På enheterna utanför centralorten ska det göras genom ett lönetillägg.
 • värna trogna medarbetare genom ett lojalitetsbonussystem. Detta bidrar till att trygga kompetensförsörjning och kontinuitet.