Fritid & kultur

Nya Ulricehamn vill:

 • att musikskolan skall vara kvar i sina befintliga lokaler på Bogesundsskolan samtidigt som den utvecklas till en kulturskola.
 • utreda möjligheterna att bygga en större utomhusscen för kulturarrangemang.
 • att i samband med nybyggnationen av stadsbiblioteket säkerställa att anslagen står i relation till en vital och framåtriktad biblioteksverksamhet och att biblioteket ska vara öppet alla dagar i veckan.
 • att kulturevenemang och offentlig konst ska finnas i hela kommunen.
 • att bibliotekets digitala utveckling även erbjuder utlåning av iPads.
 • verka för att bibehålla biblioteksfilialerna och utlåningsstationerna på landsbygden.
 • verka för att kommunen tar fram en långsiktig kulturplan där det involveras ett framtida kulturhus där olika former av kulturella aktiviteter kan mötas och företag och föreningar kan ha samlingar. Fram till dess bör kommunen avsätta resurser för att förbättra de större befintliga samlingslokalerna.
 • att aktivitetsstöd från 6 års ålder införs i kommunen.
 • att ambitionsnivån höjs vid renoveringen av sim- och sporthallen för att öka attraktionskraften. Driften av anläggningen ska vara kvar i kommunal regi.
 • att öppettiderna i simhallen utökas. Det ska vara öppet när folk är lediga, vilket även inkluderar sommaren och större helger. Dessutom vill vi att någon bana i simhallen är öppen för motionssim under förmiddagstid.
 • sänka entrépriset i badhuset för personer som är 65+ för att stimulera till fortsatt aktivt leverne.
 • ungdomens hus får finnas kvar i nuvarande lokaler. Dessutom vill vi arbeta för utökade öppettider.
 • det ska vara gratis att åka längdskidor i konstsnöspåret på Lassalyckan för ungdomar till och med gymnasieålder och personer som är 65+.
 • kommunen bygger en friidrottsanläggning/skolidrottsplats, vilken nyttjas av skolor, föreningar och allmänhet.
 • införa en fritidsbank, där det finns möjlighet att gratis låna den fritids- och idrottsutrustning som finns tillgänglig.
 • bygga en idrottsanläggning i anslutning till Hökerums skola.
 • utveckla Stadsparken som område och göra den mer tillgänglig och attraktiv.
 • kommunen ska slutföra sitt åtagande gentemot Ulricehamnsbygdens Ridklubb vars verksamhet påverkats i samband med utvecklingen av den nya handelsplatsen.