Handel & mötesplatser

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

Behåll Marknadsplatsen och förbättra parkeringsmöjligheterna i centralorten.
Marknadsplatsen ska finnas kvar som parkeringsyta, då den är viktig för både besökare, arbetstagare, boenden och pendlare. Ett parkeringsdäck, i ett plan, bör byggs i anslutning till ICA Supermarket ihop med berörda fastighetsägare. Det måste stå färdigt innan byggnationen av kulturhuset kan påbörjas för att inte centrumhandeln ska bli lidande.

Det nya handelsområdet Rönnåsen 2 snart kommer igång.
Rönnåsen 2 är ett industriområde som är tänkt för både industri och handel. Det är endast handel med sällanköpsvaror som tillåts, exempelvis bilar, husvagnar och andra produkter som vi inte köper så ofta. Vi ser stor potential med det här området och tror att många företag är intresserade av att etablera sig i kommunen.

En mer tillgänglig gågata med liv och rörelse.
Tillgänglighetsstråket flyttas till mitten av Storgatan för att skapa bättre tillgänglighet och möjliggöra mer liv och rörelse i centrum genom att restauranger och caféer kan ha uteserveringar på båda sidor av Storgatan, utan att det försvårar framkomligheten.

Det även fortsättningsvis ska vara gratis att parkera i kommunen.
Allt fler orter börjar ta betalt för att parkera. Det är en utveckling som inte vi förespråkar. Gratis tidsreglerad parkering gör kommunen mer trivsam, lättillgänglig och besöksvänlig för både kommuninvånare och turister. Vi vågar fortsätta vara liten, stolt, annorlunda och handlingskraftig. Det stärker Ulricehamn som destinationsvarumärke, vilket gynnar besöksnäringen och handeln. Om det krävs, så är inte vi främmande för att införa p-skiva i centralorten för att komma tillrätta med de som inte följer parkeringsreglerna.

Laddstationerna vid Stora Torget flyttas
Antalet elbilar ökar och möjligheten att ladda dem ska finnas i Ulricehamns kommun, men det är både juridiskt tveksamt och fel att ha laddstationerna på Stora Torget. Den platsen kan användas bättre. Laddstationerna ska istället finnas på ett bättre ställe.