Handel & mötesplatser

Nya Ulricehamn vill:

  • inrätta centrumnära parkeringsplatser för att främja handeln, exempelvis parkeringsdäck och korttidsparkeringar.
  • medverka till att fastställa en kommunal handlingsplan för hur vi tillsammans kan stärka och utveckla kommunens olika handelsområden.
  • skapa förutsättningar för samverkan mellan kommun, butiks-, fastighets- och restaurangägare och andra aktörer för att profilera handeln i kommunen.
  • göra Stora torget mer attraktivt och levande samt skapa förutsättningar för en bättre mötesplats året runt.
  • förstärka Näringsliv Ulricehamn AB:s (NUAB:s) uppdrag att marknadsföra Ulricehamn som turism- och handelsdestination.