Jobb & företagande

Nya Ulricehamn vill:

  • att korrekta och kompletta ansökningar till Miljö och samhällsbyggnad (MSB) premieras för att korta handläggningstiderna och minska arbetsbelastningen.
  • fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och företag för att exempelvis möjliggöra praoverksamhet samt påvisa den bredd av yrken som finns tillgängliga i kommunen.
  • utöka antalet ferieplatser för ungdomar i den kommunala verksamheten.
  • att företagen är delaktiga i ett tidigt planeringsstadium när viktiga planer och strategidokument utformas.
  • att Ulricehamns kommun stimulerar nya företagsetableringar som bidrar med olika kompetensinriktningar.
  • att ett ännu större fokus läggs på att skapa fler företagsetableringar på Rönnåsen.
  • att det finns en hög planberedskap för mer byggklar mark för industrier och sällanköpshandel runt om i vår kommun.
  • att fritidsstudiebidraget skall återinföras och prioriteras till dem som vill utbilda sig till bristyrken inom kommunala verksamheter.