Jobb & företagande

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

  • Kommunens service, bemötande och myndighetsutövning utvecklas för att skapa ett bättre näringslivsklimat.
  • Få fler företagsetableringar på Rönnåsen.
  • Fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och näringsliv.
  • Bättre tillvarata företagarandan hos nyanlända.
  • Bryta ner upphandlingar i mindre delar för att möjliggöra lokala anbud.
  • Antalet ferieplatser utökas.
  • Kommunen erbjuder sina anställda kompetensutveckling inom bristyrken.