Landsbygd & tillväxt

Nya Ulricehamn vill:

  • att kommunen ska planera nya bostadsområden på landsbygden, gärna i sjönära lägen där det är möjligt.
  • stimulera byggandet av hyresrätter utanför centralorten.
  • fortsätta fiberutbyggnaden och arbeta för att installationskostnaden skall vara samma på landsbygd som i centralort.
  • att kommunen möjliggör barns behov av lek- och rekreationsmiljöer på landsbygden.
  • ge rimlig ersättning för skötsel av grönområden och badplatser till samhällsföreningar.
  • verka för att stärka och stimulera skolorna för att ha en levande landsbygd.
  • att en idrottsanläggning byggs i anslutning till Hökerums skola.
  • stärka Näringsliv Ulricehamn AB:s (NUAB:s) roll i landsbygdsutvecklingen.