Miljö & hållbarhet

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

  • Det byggs fler laddstationer i hela kommunen.
  • Det tas fram en energi- och klimatplan.
  • Öka tillgängligheten på återvinningscentralen Övreskog.
  • Solceller sätts upp på fler kommunala byggnader.
  • Lantbrukare som har betande djur, sköter sina åtagande och bidrar till öppna landskap premieras genom reducerad miljötillsynsavgift.
  • Det ställs krav på större klimathänsyn vid upphandlingar.
  • En solcellspark anläggs i kommunen.
  • Kommunen ställer krav på kompensatoriska åtgärder om grönområden tas i anspråk.
  • Upphandla ett modernare sophanteringssystem.
  • I budget prioritera utbyte av inredning och leksaker för att få till giftfria förskolor.