Miljö & hållbarhet

Nya Ulricehamn vill:

  • att sophämtningen vid hushållen ska innefatta kompost, som används för att öka produktionen av biogas.
  • att Ulricehamns kommun upplåter mark för egen odling vid gamla och nya bostadsområden i Stubos regi.
  • att Ulricehamns kommun ska gå med i Sveriges ekokommuner.
  • prioritera underhåll av kommunens lokaler.
  • undersöka möjligheten att införa en citybuss.
  • se över möjligheten till söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog under mars – oktober.
  • att minst hälften av kommunens inköp av livsmedel ska vara ekologiska.
  • kommunens energibolag upprättar fler laddstationer för elbilar både på landsbygden och i staden.
  • initiera en utredning av en eventuell avgift vid laddning på kommunala laddstationer.