Välfärd

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Skapa en pool med tillsvidareanställd personal inom välfärden.
 • Utreda en förlängning av nattarbetspassen från 9 till 10 timmar per natt efter önskemål från personal.
 • Byggnationen av samverkanshuset (vård- och omsorgsboende/förskola) på Bergsäter påbörjas.
 • Förbättra samverkansprocessen mellan kommunal sjukvård, primärvård och sjukhusvård.
 • Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet ska sänkas.
 • Fältassistenter ska finnas i tjänst på kvällar och helger och arbeta förebyggande.
 • Resurser sätts in på ett tidigt stadium för att motverka en eventuell drogdebut.
 • Bidrag till arbetsskor till vård- och omsorgspersonal och hemtjänst.
 • Stärka det hälsosamma och förebyggandet arbetet genom att skapa förutsättningar för kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre.
 • Internet finns tillgängligt i allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboenden.
 • Minska hemtjänstgruppernas storlek för att de äldre ska få möta färre olika medarbetare och därigenom få en ökad trygghet och bättre kontinuitet.
 • Förbättra samverkansprocessen mellan kommunen och kommunala råden för funktionsnedsättningsfrågor och äldrefrågor.
 • Kvinnojourerna ska få ett utökat bidrag.
 • Inför fastare scheman alternativt längre schemaperioder.
 • Arbetsresor med färdtjänst där du behöver hämta/lämna barn på förskola/fritids/skola endast räknas som en arbetsresa.
 • Utreda möjligheten att införa fri tid hos hemstjänsten enligt den s.k. Västerviksmodellen.