Välfärd

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

  • förbättra förutsättningarna för såväl chefer som anställda att kunna skapa en kvalitativ verksamhet och göra Ulricehamns kommun till en attraktiv arbetsgivare.
  • öka grundbemanningen för att främja en kvalitativ verksamhet med en god och hälsosam arbetsmiljö.
  • verka för individuell kompetensutveckling för att säkerställa god vård och omsorg.
  • skapa möjlighet för kvalitativa aktiviteter för de äldre.
  • att det byggs senior-, trygghets- och äldreboende i olika delar av kommunen.
  • se över på vilket sätt man idag lägger arbetsscheman för personalen.
  • sträva åt att likställa ersättningarna mellan LSS och SoL.
  • utreda om det är rimligt att de boende ska betala en matkostnad på 3875 kr inom äldreomsorgen.