Liberalerna: Vi behöver en debatt om hur centrala Ulricehamn ska utformas

Svar på Nya Ulricehamns insändare i Ulricehamns Tidning 28 juni.

Vi noterar att Nya Ulricehamn väljer att inte svara på några frågor kring sitt eget agerande utan istället ställer en motfråga angående Liberalernas inställning till utveckling av Marknadsplatsen. Att ta fram en detaljplan för Marknadsplatsen som tillåter byggandet av till exempel trygghetsboenden och annat önskvärt innebär inte med automatik att det byggs fula betongklumpar såsom Nya Ulricehamn vill få det att framstå.

Den största delen av Marknadsplatsen ägs av kommunen och om Liberalerna får bestämma så vill vi styra det till ett miljösmart och ett estetiskt tilltalande byggande där. Kommunen äger frågan på sin egen mark och kan ställa krav på en köpare/byggare innan försäljning sker. Hela området kring norra infarten till centrum kommer att förändras, på det så kallade Tegelbruket planeras en helt ny stadsdel, rondellen intill kommer byggas ut då trafiken generellt kommer att öka. Att få till en naturlig länk mellan den befintliga gågatan och det nya Tegelbruket ser Liberalerna som något önskvärt, så att stadsdelarna känns som att de hänger ihop. Att få till en detaljplan som överhuvudtaget tillåter utveckling är dock bara ett första steg.

En tillfredsställande parkeringssituationen för hela centrum behöver till exempel först vara på plats innan några parkeringsplatser på Marknadsplatsen kan tas i anspråk. Det finns ingen anledning att hasta fram någon byggstart. Liberalerna skulle generellt välkomna en debatt om hela centrums utformning då allt hänger ihop i en helhet.

Sten Selin (L)

Roland Eriksson (L)

Ireen Wolter (L)

Gulli Håkansson (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Please Wait