Nya Ulricehamn – Tar parti för hela kommunen https://www.nyaulricehamn.se 100% lokal politik Sat, 10 Sep 2022 00:29:49 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.3 Välfärden i fokus https://www.nyaulricehamn.se/2022/09/10/valfarden-i-fokus/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/09/10/valfarden-i-fokus/#respond Sat, 10 Sep 2022 00:29:48 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3673 Vård och omsorg är en kärnverksamhet vi i Nya Ulricehamn värnar om. Det ska vara tryggt att bli gammal. Vi ser med glädje fram emot nya fräscha vård- och omsorgsboenden både i Gällstad och i Ulricehamn. Vi kommer även verka för att det byggs trygghetsboenden för seniorer i anslutning till dessa boenden, så att man kan leva så självständigt som möjligt en längre period av sitt liv.

Rekryteringsbehoven inom sektorn är redan nu stora och förväntas öka då antalet äldre med omsorgsbehov blir fler. Nyckeln till att kunna rekrytera och behålla personal är goda arbetsvillkor med stor delaktighet och flexibla lösningar. Vi har som ambition att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare och den resan har påbörjats, men ännu finns mycket kvar att göra.

Vårdtyngden behöver lätta, därför vill vi i Nya Ulricehamn anställa fler samt skapa en vikariepool med utbildad omsorgspersonal med fast anställning. Hemtjänstområdena är för stora, vilket gör att besöken och resorna tar tid. Här måste fler medarbetare in, så antalet vårdtagare för personalen blir mer hanterbar. Det innebär att de äldre får träffa färre olika medarbetare och därigenom får en ökad trygghet och bättre kontinuitet. Kontinuiteten är en viktig del i en trygg äldreomsorg.

Den centrala schemaläggningen och bemanningsenheten har visat sig vara kostsam och har heller inte fungerat optimalt. Det är nu dags att se över detta och i vissa fall flytta tillbaka schemaplaneringen till enheterna så att vi använder oss av den kompetens som redan finns ute i våra verksamheter. Schemaläggningen ska utformas så att så många som möjligt vill och orkar arbeta heltid. En återgång till var tredje helg skulle locka tillbaka flera medarbetare. Vi behöver varenda en.

I Ulricehamn har vi sjösatt ett tillitsbaserat arbetssätt inom välfärden. Vi vill se att man som ett led i detta ser över arbetsplaneringen då minutstyrningen inte visat sig kvalitativ, varken för vårdtagaren eller vårdgivaren. Vi vill utreda möjligheten att införa fri tid hos hemtjänsten enligt den så kallade Västerviksmodellen. Välfärden – en av valets viktigaste frågor.

Anna-Karin Sellberg (NU)

Markus Håkansson (NU)

Elisabeth Stålbrand (NU)

Mikael Levander (NU)

Elin Durstrand (NU)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/09/10/valfarden-i-fokus/feed/ 0
Landsbygden – viktig även mellan valen https://www.nyaulricehamn.se/2022/08/30/landsbygden-viktig-aven-mellan-valen/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/08/30/landsbygden-viktig-aven-mellan-valen/#respond Tue, 30 Aug 2022 09:14:38 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3647 Företrädare för Nya Ulricehamn skriver vad som hänt sedan förra valet och vad de vill göra framöver.

I varje valrörelse lyfts landsbygdsfrågan upp, ofta med utgångspunkten ”en levande landsbygd”. Men händer det något när valet väl är över? Om vi tar en snabb titt i backspegeln kan vi konstatera att det hänt en del. Idag kan mer än 96% av Ulricehamns kommuns alla hushåll och företag fiberansluta sig. Vi har byggt om lekplatserna i Hökerum, Nitta, Timmele, Älmestad och Blidsberg. Nya gång- och cykelvägar har tillkommit i Hökerum, Vegby, Gällstad och snart även i Rånnaväg. Utemiljön vid flera förskolor och skolor har gjorts om helt eller delvis. Det gäller Hästhoven, Lingontuvan, Dalum, Hössna, Tvärred, Vegby, Hökerum, Timmele och Blidsberg. Dessutom har förskolorna och skolorna Hästhoven, Dalum, Hössna, Marbäck, Tvärred, Vegby och Hökerum blivit eller håller på att bli om- till- eller nybyggda. Politiken gör regelbundna företagsbesök på landsbygden och närvarar numera på landsbygdsalliansens möten. Så visst har det hänt en del på landsbygden.

Ulricehamn är en utpräglad landsbygdskommun där merparten av invånarna bor utanför själva centralorten. Målet att bli 25 000 medborgare har uppfyllts och nu finns ett nytt mål uttalat om 30 000.

Att kommunen växer är positivt och att mark köps in för nya bostadsområden, men markinköpen sker enbart i centralorten. Vi menar att om kommunen som helhet ska växa, så måste vi även göra markinköp på landsbygden. Vi har drivit frågan om att det är just kommunen som måste planera nya bostadsområden på landsbygden, precis på samma sätt som i staden, tyvärr utan något större bifall. Vi måste se kommunen som en helhet! En ökad inflyttning på landsbygden skapar bättre förutsättningar för näringsliv, föreningsliv, förskolor och skolor. Med en ökande befolkning förbättras möjligheten att bedriva handel och skatteintäkterna ökar.

Vi vill börja den strategiska satsningen på bostäder och fritidsmöjligheter i Hökerum, för att sedan fortsätta med fler orter. Tätorten har en bra geografisk placering mellan Ulricehamn och Borås och skulle locka nya invånare till kommunen. I Hökerum finns privata initiativ till bostadsbyggande, vilket vi ser som oerhört positivt, men även kommunen kan vara med och utveckla nya bostadsområden där.

Under många år har Södra Vings IF arbetat med att få till en mer samlad verksamhet i närheten av skolan, vilket vi ser som positivt. Här ser vi möjligheten att gemensamt skapa bättre förutsättningar för Hökerums skola, med nya omklädningsrum, fotbollsplan och en skolidrottsplats. När Södra Vings IF samlar sin verksamhet kring skolan, frigörs Slottsvallen, där möjligheten finns att skapa nya sjönära bostäder. Det är en win-win situation för alla.

Ett annat geografiskt område som vi gärna vill utveckla är de södra delarna av kommunen. Om batterifabriken i Lockryd blir verklighet behöver nya detaljplaner tas fram för bland annat nya bostadsområden i orter som Tvärred, Hulu, Vegby och Gällstad. Det är viktigt att börja i tid, eftersom det tar lång tid från inköp av mark till färdiga bostäder.

Låt oss tillsammans se till att valrörelsens löften och satsningar kan bli verklighet och hör gärna av dig till oss med frågor och synpunkter!

För Nya Ulricehamn:
Michael Willen Waltersson (Böne)
Inga-Maj Larsson (Dalum)
Elin Durstrand (Humla)
Martin Gustafsson (Hökerum)
Emil Kroon (Hökerum)
Victor Persson (Hökerum)
Jennifer Nevander (Gällstad)
Johan Helmrot (Marbäck)
Charlotta Sunding (Marbäck)
Anna-Karin Sellberg (Rånnaväg)
Lena Josefsson (Timmele)
Markku Timonen (Timmele)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/08/30/landsbygden-viktig-aven-mellan-valen/feed/ 0
Nya Ulricehamn: Vi vill ha mer strand och ett hopptorn till Sturebadet https://www.nyaulricehamn.se/2022/08/13/nya-ulricehamn-vi-vill-ha-mer-strand-och-ett-hopptorn-till-sturebadet/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/08/13/nya-ulricehamn-vi-vill-ha-mer-strand-och-ett-hopptorn-till-sturebadet/#respond Fri, 12 Aug 2022 22:24:57 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3556 Nya Ulricehamn vill utveckla området runt Sturebadet. Större sandstrand och en bättre beachvolleyplan är några av förslagen från partiet.

Området kring Sturebadet i centrala Ulricehamn har vuxit och blivit en alltmer populär plats att samlas, bada och umgås på. I närheten finns den välbesökta Ulricaparken med lekmöjligheter, grillplats och utegym. Vidare finns Kallbadhuset, Bryggan, parkeringar, husbilsplatser, strandpromenaden med brygga och sittplatser. Nya Ulricehamn (NU) vill öka attraktiviteten och tillgängligheten ytterligare och låta Sturebadet bli en plats för alla. På kommunens hemsida beskrivs Sturebadet ha en liten sandstrand. Strandremsan mellan de två bryggorna är belamrad med sprängsten och direkt olämplig för bad. Nya Ulricehamn vill att badmöjligheterna ska utökas med en större sandstrand och en lång tillgänglighetsanpassad brygga med hopptorn längst ut. NU vill skapa en ökad möjlighet till roliga, säkra och attraktiva bad för alla.

NU vill också göra om dagens beachfotbollsplan till en beachvolleyplan. På kommunens hemsida beskrivs det som både och, men så är inte fallet. Enligt de synpunkter vi har fått till oss, används inte planen speciellt ofta, då den inte sköts tillräckligt väl och för att sanden är för grov. Intresset för beachvolley är stort och skulle bli ännu större med bättre förutsättningar. De platser som finns idag för beachvolleyboll finns på privata anläggningar med begränsad tillgänglighet.

Sturebadet är den mest centrala badplatsen och den behöver utvecklas. NU:s tänkta förändringar är en naturlig utveckling av området, där många vistas, i synnerhet sommartid. I Nya Ulricehamns valmagasin finns mer information om hur vi tänker kring övriga fritidsfrågor.

Peter Edström (NU)
Annie Faundes (NU)
Johan Helmrot (NU)
Dario Mihajlovic (NU)
Keijo Tuomisto (NU)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/08/13/nya-ulricehamn-vi-vill-ha-mer-strand-och-ett-hopptorn-till-sturebadet/feed/ 0
Liberalerna: Vi behöver en debatt om hur centrala Ulricehamn ska utformas https://www.nyaulricehamn.se/2022/07/02/liberalerna-vi-behover-en-debatt-om-hur-centrala-ulricehamn-ska-utformas/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/07/02/liberalerna-vi-behover-en-debatt-om-hur-centrala-ulricehamn-ska-utformas/#respond Fri, 01 Jul 2022 23:00:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3159 Svar på Nya Ulricehamns insändare i Ulricehamns Tidning 28 juni.

Vi noterar att Nya Ulricehamn väljer att inte svara på några frågor kring sitt eget agerande utan istället ställer en motfråga angående Liberalernas inställning till utveckling av Marknadsplatsen. Att ta fram en detaljplan för Marknadsplatsen som tillåter byggandet av till exempel trygghetsboenden och annat önskvärt innebär inte med automatik att det byggs fula betongklumpar såsom Nya Ulricehamn vill få det att framstå.

Den största delen av Marknadsplatsen ägs av kommunen och om Liberalerna får bestämma så vill vi styra det till ett miljösmart och ett estetiskt tilltalande byggande där. Kommunen äger frågan på sin egen mark och kan ställa krav på en köpare/byggare innan försäljning sker. Hela området kring norra infarten till centrum kommer att förändras, på det så kallade Tegelbruket planeras en helt ny stadsdel, rondellen intill kommer byggas ut då trafiken generellt kommer att öka. Att få till en naturlig länk mellan den befintliga gågatan och det nya Tegelbruket ser Liberalerna som något önskvärt, så att stadsdelarna känns som att de hänger ihop. Att få till en detaljplan som överhuvudtaget tillåter utveckling är dock bara ett första steg.

En tillfredsställande parkeringssituationen för hela centrum behöver till exempel först vara på plats innan några parkeringsplatser på Marknadsplatsen kan tas i anspråk. Det finns ingen anledning att hasta fram någon byggstart. Liberalerna skulle generellt välkomna en debatt om hela centrums utformning då allt hänger ihop i en helhet.

Sten Selin (L)

Roland Eriksson (L)

Ireen Wolter (L)

Gulli Håkansson (L)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/07/02/liberalerna-vi-behover-en-debatt-om-hur-centrala-ulricehamn-ska-utformas/feed/ 0
NU och V: Låt kärleken överrösta hatet på Sjuhärads pridefestivaler https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/30/nu-och-v-lat-karleken-overrosta-hatet-pa-sjuharads-pridefestivaler/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/30/nu-och-v-lat-karleken-overrosta-hatet-pa-sjuharads-pridefestivaler/#respond Wed, 29 Jun 2022 23:07:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3161 Under midsommarhelgen hände det som inte fick hända. En ensam gärningsman öppnade eld mot en bar där deltagare firade Oslo Pride. Två personer sköts till döds och 21 skadades. På grund av att man inte längre kunde garantera festivaldeltagarnas säkerhet stängde dom ner festivalen – hatet vann. Pridefestivalen manifesterar allas rätt att älska och få bli älskade för vem man är oavsett könstillhörighet eller sexualitet. En rättighet de allra flesta av oss åtnjuter utan minsta hotbild.

Många av oss känner vanmakt och frustration och funderar på vad just vi kan göra för att visa solidaritet med HBTQI människor? För att de här människornas liv inte togs utan mål och mening.

Vi kan gå ut och manifestera allas rätt till kärlek, låta kärleken överösta hatet. Borås Pride startar den 30/6. Vi kommer även att ha Ulricehamns fjärde Pridefestival den 3–10 september.

Anna-Karin Sellberg (NU)

Amanda Paasikivi (V)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/30/nu-och-v-lat-karleken-overrosta-hatet-pa-sjuharads-pridefestivaler/feed/ 0
Nya Ulricehamn: Vad säger Liberalerna om betong på Marknadsplatsen? https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/28/nya-ulricehamn-vad-sager-liberalerna-om-betong-pa-marknadsplatsen/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/28/nya-ulricehamn-vad-sager-liberalerna-om-betong-pa-marknadsplatsen/#respond Mon, 27 Jun 2022 22:55:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3157 Replik till Liberalernas insändare torsdagen den 23 juni.

I Nya Ulricehamn tackar vi för Liberalernas välkomnande till, som de uttrycker, den klimatsmarta gemenskapen! Vi har inte som Liberalerna menar ett sent uppvaknande i frågan, den har hos oss varit aktuell länge, men som politiker behöver vi helt klart bli tuffare och våga ställa krav. Vi krokar gärna arm i frågan kommande mandatperiod med likasinnade partier!

Några frågor ställdes till oss i Liberalernas insändare, som var en reaktion på det vi tidigare skrivit om att göra bostadsområdet Bergsäter till en stadsdel i trä. Den handlingsplan för miljöarbetet i kommunen som antogs av kommunstyrelsen den 5 maj menar vi är skriven på ett sådant sätt att den rymmer det som vi vill gällande klimatsmart byggande. Om det mot förmodan skulle visa sig att den behöver kompletteras måste det naturligtvis göras.

Att göra just Bergsäter till ett bostadsområde i trä är speciellt lämpligt. Kommunen äger en stor del av marken och kan enklare styra nybyggnationen. Den andra delen av området ägs av företaget Derome som meddelat att alla deras villor kommer byggas i trä. På andra sidan vägen mot Köttkulla, är nästa område under planering med skola och villor. Vi tänker att det även här är självklart med träbyggnation (liksom i kommande skolor och äldreboenden). Förhoppningen är att området kan skapa ringar på vattnet och visa på möjligheten att bygga i trä inför kommande bostadsområden.

Till sist är vi i år tur nyfikna på hur Liberalerna ställer sig till att Marknadsplatsen bebyggs med högre hus i betong? Vi var enda parti i kommunstyrelsen som sa nej.

Mats Bogren (NU)

Mimmi Tankred (NU)

Åke Wallgren (NU)

Bella Cotter (NU)

Anna-Karin Sellberg (NU)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/28/nya-ulricehamn-vad-sager-liberalerna-om-betong-pa-marknadsplatsen/feed/ 0
Sent uppvaknande i trähus-frågan av NU https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/23/sent-uppvaknande-i-trahus-fragan-av-nu/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/23/sent-uppvaknande-i-trahus-fragan-av-nu/#respond Wed, 22 Jun 2022 22:41:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3155 Visst blev vi liberaler glada när vi läste lördagens insändare i UT där Nya Ulricehamn önskade sig ökad trähusbebyggelse i Ulricehamn. Synd bara att ni inte tänkte om för några veckor sedan när kommunfullmäktige behandlade Liberalernas och Socialdemokraternas motion om en ny strategi för klimatsmart byggande! Då gick ni ju på ”betongpartiernas” linje och röstade ned vår motion. Likaså röstade ni nej till vårt förslag att förmå Stubo att öka sitt klimatsmarta byggande när vi behandlade handlingsplanen för miljöarbetet vid senaste KF-mötet!

Vi liberaler har ju försökt driva på i kommunen för mera klimatsmart byggande i många år. Vi var till exempel först ut med att föreslå att bygga Bronäsområdet som en ny modern trästad. Tvärnej där också från förvaltning och den politiska majoriteten.

Vi har återkommande pekat på de goda exempel som exempelvis Skövde, Växjö, Skellefteå och Fristad visat på där man byggt hela nya stadsdelar med flerfamiljshus i trä. Ingen respons i Ulricehamn!

Men bättre sent än aldrig! Vi välkomnar givetvis Nya Ulricehamn in i vår klimatsmarta gemenskap! Sedan blir det ju intressant att se hur länge Moderater och Centerpartister framhärdar i sitt betongkramande…

Roland Eriksson (L)

Birgit Andersson (L)

Iréen Wolter (L)

Gulli Håkansson (L)

Sten Selin (L)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/23/sent-uppvaknande-i-trahus-fragan-av-nu/feed/ 0
Nya Ulricehamn: Bygg enbart i trä på Bergsäter https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/18/nya-ulricehamn-bygg-enbart-i-tra-pa-bergsater/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/18/nya-ulricehamn-bygg-enbart-i-tra-pa-bergsater/#respond Fri, 17 Jun 2022 22:37:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=3153 Hur en stad ska bebyggas och utvecklas har i alla tider engagerat dess invånare. Ofta utifrån att nya stilar kommer och beblandas med det traditionella. I en stad som Ulricehamn har det varit en fråga under lång tid då den gamla bebyggelsen i de centrala delarna är en del av stadens charm, samtidigt som nya sätt att rita och bygga hus till viss del måste få formas av tiden. I den brytningen finns utmaningen. Hur kan det gamla och det nya mötas? Det kräver en aktiv samhällsplanering med riktlinjer som är tydliga och som kan hålla över tid. Innan nya byggnationer sjösätts måste byggherrar på förhand veta vad man har att förhålla sig till. Här måste vi bli tuffare när riktlinjer utformas. För Nya Ulricehamn är estetiken en viktig fråga. Vi ska vårda det vi har, utan att lägga sordin på det nyskapande.

Som en vink till intresserade byggherrar kan vi skicka med att det inte är dyrare att bygga vackert (KTH Stockholm 2017). Vad som är estetiskt tilltalande eller ej är en subjektiv fråga, men husens höjd engagerar och är extra känsligt i de centrala delarna av Ulricehamn med dess äldre hus i lägre höjd. Eftersom staden ligger på en sluttning är det direkt olämpligt att placera högre hus i de nedre delarna. Med höga hus menar vi fem våningar eller fler. Här finns i dag exempel som vi menar inte ska upprepas. Högre hus (fler än fem våningar) ska byggas där det är smart.

En annan viktig fråga är att bygga klimatsmart. Det är ett begrepp med stor spännvidd, men här vill vi främja byggande i trä och där solceller ska ses som en naturligt integrerad del. Kommunen har flera skolor, förskolor och äldreboenden på agendan och förutom klimatnyttan kan träkonstruktioner också skapa ett bättre inomhusklimat. Det blir också allt vanligare att även flerbostadshus byggs i trä. I Ulricehamn har vi exempel uppe vid Sanatorievägen vid Lassalyckan där Stubo byggt i trä och där även estetiken matchar sin omgivning.

Just nu pågår markberedningen av det nya bostadsområdet Bergsäter söder om Fredriksberg i Ulricehamn. Här planeras för villatomter, radhus, parhus eller kedjehus, ett så kallat samverkanshus samt flerbostadshus. Ett fantastiskt område med ett stort miljötänk även i de lekmiljöer som skapas utifrån naturens förutsättningar. Halva området är privatägt där villorna kommer byggas enbart i trä. Här menar vi att det är ett gyllene tillfälle för kommunen att också bygga i trä på den kommunala marken. Låt oss skapa ett nytt bostadsområde med smart och hållbart byggande i trä som kan vara en framtidsmodell även för kommande byggnationer.

Vi vill att Ulricehamn blir en av allt fler kommuner som satsar mot framtiden i sättet att bygga. Betong är inte ett sådant sätt, varken estetiskt eller ur ett klimatperspektiv. Vi kommer arbeta för tydligare riktlinjer där klimatsmarta byggnadssätt kravställs och en tydlig riktning av centralortens flerbostadsbyggande vad gäller estetik och placering.

Mats Bogren (NU)

Mimmi Tankred (NU)

Åke Wallgren (NU)

Bella Cotter (NU)

Anna-Karin Sellberg (NU)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/06/18/nya-ulricehamn-bygg-enbart-i-tra-pa-bergsater/feed/ 0
Mikael Levander (NU): Var är de konstruktiva förslagen från (S) om förbättringar för skolan? https://www.nyaulricehamn.se/2022/04/12/mikael-levander-nu-var-ar-de-konstruktiva-forslagen-fran-s-om-forbattringar-for-skolan/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/04/12/mikael-levander-nu-var-ar-de-konstruktiva-forslagen-fran-s-om-forbattringar-for-skolan/#respond Tue, 12 Apr 2022 08:25:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=2970 I en insändare i torsdagens UT nämner Klas Redin (S) bland annat om den tillsyn som är gjord på Stenbocksskolan av Skolinspektionen. Den pekar på både allvarliga och mindre allvarliga brister. Skolan har fått i uppdrag att komma till rätta med dessa brister i början av höstterminen. De flesta av punkterna som Skolinspektionen lyfter ligger på rektor/skolan att förbättra. Jag kommer dock som ansvarig för lärandet att följa upp det, för att tillförsäkra mig om att så sker.

Under de snart 3,5 år som vi varit en del av minoritetsstyret har vi tillfört en hel del medel till lärandet (se tidigare svar på Moderaternas insändare). Pengar som bland annat gått till barn och elever i behov av särskilt stöd, flexgrupper, fler personal inom elevhälsan, lärarassistenter, dubbelbemanning inom matematik och socialt förebyggande aktiviteter.

Flera av ovannämnda insatser har gått ut på att skapa studiero, men än är vi inte där vi önskar att vara. Det har i många delar blivit bättre. Meritvärdena har förbättrats, tryggheten har ökat och även studieron uppvisar högre siffror än när vi tillträdde.

Tittar vi på högstadiets siffror för 2018 (året innan vi tillträdde) så svarade 46% av eleverna i Ulricehamns kommun att de ”helt eller till stor del” känner att det är lugn och ro i klassen. 2020 gjordes alternativen i enkäten om och heter numera ”stämmer helt och hållet/stämmer ganska bra” och 2022 har de ökat till 58,9%. Ett kliv uppåt, men långt ifrån tillräckligt.

Efter valet tog styret, bestående av Nya Ulricehamn och Centerpartiet, fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram med 75 punkter, varav 13 punkter hörde till lärandet. Punkter som vi gemensamt kom fram till att vi skulle driva under mandatperioden. Samtliga punkter inom lärandet är genomförda eller håller på att genomföras.

I vårt valprogram som vi gick till val på hade vi 102 punkter, varav 18 punkter handlade om lärandet. Om vi fokuserar på dessa 18 punkter som insändaren handlar om har vi uppfyllt 12 av dem, vilket innebär att de allra flesta av punkterna är uppfyllda. Tre har delvis genomförts och tre har inte kunnat genomföras, då vi inte kom överens om dem i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram.

Klas Redin och socialdemokraterna är snabba att komma med kritik och det är ett oppositionspartis roll (även om man hade möjligheten att själva vara med och styra som största parti efter valet 2018). Vi har hela tiden pläderat för en öppenhet i politiken, vilket också är ett måste som minoritetsstyre. Att enbart ägna sig åt kritik leder inte framåt, var är de konstruktiva förslagen från socialdemokraterna kring de brister man upplever inom lärandet?

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/04/12/mikael-levander-nu-var-ar-de-konstruktiva-forslagen-fran-s-om-forbattringar-for-skolan/feed/ 0
Nya Ulricehamn: Vi satsar mer på skolan än vad moderaterna hade gjort https://www.nyaulricehamn.se/2022/04/07/nya-ulricehamn-vi-satsar-mer-pa-skolan-an-vad-moderaterna-hade-gjort/ https://www.nyaulricehamn.se/2022/04/07/nya-ulricehamn-vi-satsar-mer-pa-skolan-an-vad-moderaterna-hade-gjort/#respond Thu, 07 Apr 2022 08:36:00 +0000 https://www.nyaulricehamn.se/?p=2976 I en insändare i lördagens UT menar Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson (M) att ett nytt politiskt styre behövs för ordningen i våra skolor. Att de nu tror sig ha hittat en lösning är intressant och kanske är de nu också beredda att satsa på skolan kommande år? Det välkomnar vi. En politisk enighet i den viktigaste frågan, den om barns och ungas utbildning, är central för att nå framgång och kunna arbeta långsiktigt.

Att stärka lärares rätt att ingripa är ingen kommunal fråga utan styrs i skollagen, vilket vi hoppas att Wiktor och Sebastian har kännedom om. Ni får vända er till era partikollegor i riksdagen om ni vill få till förändringar i den. I skollagen finns beskrivet att lärare bland annat får visa ut elever som stör eller ge kvarsittning. En rektor kan göra en tillfällig omplacering av en elev eller stänga av den. Att utöka den rätten är inte självklar. Menar ni att läraren också ska kunna få ta till handgripligheter? Vad skulle det leda till när vi kan läsa att respekten inte finns ens för polisen?

Vi har under mandatperioden skjutit till drygt 22 miljoner kronor mer till lärandet och IFO än vad ni moderater skulle ha gjort. Menar ni på fullaste allvar att mindre pengar och högre effektiviseringar skulle göra det lättare för skolorna att bemöta lärandets alla utmaningar? Totalt har ramen för lärandet ökat med drygt 85 miljoner kronor under vår tid i styret. Pengar som gjort stor nytta, men behoven är också omfattande. Sedan är pengar inte allt. När det gäller att skapa trygghet och studiero är ledarskap, arbetssätt och samverkansformer viktigt. Det är en prioriterad fråga som skolorna givetvis jobbar med. Men det är inte enkelt. Att arbeta förebyggande är nödvändigt och därför har vi stärkt upp elevhälsan och avsatt medel för IFO:s arbete med barn och unga. Skolan, IFO, Ungas fritid och Polisen har redan idag ett väl fungerande samarbete. Sedan får vi absolut inte glömma föräldraansvaret och som kommun kan vi säkert göra mer för att stötta det. Den fysiska miljön kan och ska vi göra något åt. Moderna högstadieskolor är utformade på ett helt annat sätt än vad vi har idag. De ritas för att så långt det är möjligt bygga bort miljöer som skapar otrygghet. Studier visar exempelvis på att personalrum som byggs centralt i skolan som en del i elevernas miljö skapar trygghet. Här kommer våra nya högstadieskolor vara en viktig del i det arbetet.

Vi är helt eniga med skribenterna att bråk och kränkningar är helt oacceptabelt och vi kan inte nog poängtera vikten av elevers trygghet och studiero. Personalens arbetsmiljö är heller inte att förglömma, men för det behövs inget nytt politiskt styre, tvärt om. Betygen i åk 9 var förra läsåret de högsta sedan den nya läroplanen infördes läsåret 2011/2012 och både tryggheten och studieron har ökat om vi summerar enkätsvaren ”helt/till stor del” från 2018 (året innan vi tillträdde), med årets enkät. Det finns inga snabba lösningar och det finns mer att göra. Den plan för lärandet vi sjösatte efter valet måste få fortsätta för att barn och unga i Ulricehamns kommun ska få det stöd, trygghet och studiero de har rätt till.

Johan Helmrot (NU)
Elin Torstensson (NU)
Mikael Levander (NU)

]]>
https://www.nyaulricehamn.se/2022/04/07/nya-ulricehamn-vi-satsar-mer-pa-skolan-an-vad-moderaterna-hade-gjort/feed/ 0