Vi gör egen utredning om skolorna

Replik på majoritetspartiernas insändare från 10 mars

Majoriteten menade att vi redan på förhand bestämt oss innan förvaltningens förslag presenterats. Eftersom uppdraget till förvaltningen redan från första början var att arbeta mot en sammanslagen högstadieskola, är vårt ställningstagande att göra en bredare utredning inte konstig alls. Att låsa sig vid ett alternativ och inte ta tillvara på de mångmiljoninvesteringar som gjorts på högstadieskolorna är däremot inte ansvarsfullt.

I insändaren beskrivs det som om stora delar av Stenbocksskolan behöver renoveras eller byggas om och att det inte är görligt under pågående verksamhet. Eftersom det inte är utrett kan man inte göra ett så tvärsäkert uttalande. En hel del är redan åtgärdat på Stenbock. Annexet på Stenbock behöver ersättas med en ny byggnad och samtidigt kan man då också bygga till för fler elever.

Eftersom ingen utredning av förvaltningen kommer att göras, känner vi vårt ansvar att själva göra en sådan, för att veta om det är ett framkomligt alternativ. Därför har Nya Ulricehamn på eget initiativ inlett ett arbete med att belysa och undersöka renoverings- och tillbyggnadsmöjligheterna vid skolorna. Något som kommer att presenteras under våren, i god tid före valet.

På kommunfullmäktige i november lade Nya Ulricehamn en motion om skolbyggnader, där vi bland annat yrkade på att en ny F-6 skola med tillhörande förskola byggs i centralorten (vilket enligt befolkningsprognosen är där platsbehoven är som störst), att musikskolan blir kvar i nuvarande lokaler (musikskolans eget önskemål), att Stenbock och Ätradal bibehåller sina lokaler, men renoveras och, om behov finns, byggs till för att fungera som moderna skolor och att renoveringsbehovet för skolorna utanför centralorten utreds.

Hur kommer det sig att de styrande väljer att prioritera en sammanslagen högstadieskola, när det framför allt är fler platser inom förskolan upp till årskurs 6 som behövs?

I 2018 års budget finns 20 miljoner kronor avsatta för att flytta musikskolan, möjligen till Tingsholm, för att kunna öka elevantalet på Bogesundsskolan. Använd de pengarna som en del i en ny F-6 skola istället. Enligt vad vi fått till oss kommer Bogesund inte kunna svälja ett ökat elevantal, då befintliga gemensamhetsutrymmen som matsal och skolgård redan idag är i minsta laget.

I ett svar till de styrande skriver UT:s Bo Högborn att “Tänk om en stor skola i centralorten visar sig vara en mindre bra lösning. Ska nästa utredning då börja om från noll”? Eftersom de styrande, enligt uttalande från Mattias Josefsson (S) i fullmäktige, tidigt satt ned foten och bestämt sig, lär de inte ändra på sig, men höstens val kan förändra mycket.

I både fallet med en samlad högstadieskola och det nu nedlagda ELSA-projektet har de styrande missat den kanske mest elementära punkten av dem alla – dialogen med berörda,

Mikael Levander

Lisa Åkesson

Annie Faundes

Elisabeth Stålbrand

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait