Oförsvarligt dyr satsning

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari röstade M, C, KD, L och S ja till beslutet att anlägga en park för 2 miljoner kronor vid Teslas laddstation i Vist. Anledningen till det var för att skapa en finare miljö för de som kommer norrifrån med bil. En snyggare entré till staden. I ärendet beskrivs också att det ska sättas upp en digital skylt med information om Ulricehamn inne på Teslas område.

Nya Ulricehamn menar att det inte är rimligt, av flera skäl. På kommunstyrelsen yrkade vi på att ärendet skulle återremitteras för att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med prisuppgifter på parkmiljön. Vi ska först tillstå att vi i vår budget avsatte 500 000 kronor, vilket vi menar borde räcka för att snygga upp området. Det beslut som nu fattats innebär anläggandet av en gång- och cykelväg utmed vägen in mot laddplatsen, en minde lekpark och sittgrupper med överbyggnad. Eftersom området enbart kan användas av de som laddar sina bilar blir kostnaden orimlig i förhållande till nyttan. En informationsskärm får också en begränsad effekt då den breda allmänheten inte kan ta del av det som visas. Beslutet innefattade också en årlig driftskostnad för underhåll på 35 000 kronor.

På samma möte fanns också ett annat investeringsärende som bifölls och det är positivt. Nämligen en satsning på kommunens lekplatser för 1,2 miljoner kronor. Vi menar att det exempelvis hade varit till större nytta att utöka satsningen där med 1,5 miljoner kronor eller att bygga ut skateparken, än på en park vid laddområdet i Vist.

Mats Bogren (NU)
Mikael Levander (NU)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait