Rapportering till föräldrar

Motion om rapporteringsskyldighet vid inställda lektioner

Alltför ofta ställs lektioner in, framförallt på högstadiet. Det leder till att eleverna går miste om utbildningstillfällen, kunskap och därmed också den garanterade undervisningstiden som de enligt lag har rätt till, vilket i sin tur leder till sämre måluppfyllelse. Allt det här sker utan att föräldrarna informeras om det!

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att Ulricehamns kommun snarast inför att skolan blir rapporteringsskyldig via Skola 24 och Infomentor till föräldrarna då lektioner ställs in. Rapporteringsskyldigheten bör även gälla retroaktivt för innevarande läsår!

Ulricehamn 2015-09-21

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait