Motion om pendelparkering i Hulu

I januari 2024 var vi politiker inbjudna till en träff, arrangerad av Framtid i Tvärred. Ett 30-tal kommuninvånare var med på träffen och många bra frågor och synpunkter framfördes.

På mötet framkom det att det önskades en pendelparkering i Hulu. Tanken är att man strålar samman vid pendelparkeringen och ställer sin bil där och åker vidare kollektivt med buss eller genom samåkning. En pendelparkering underlättar vardagen för flera och ger miljövinster.

Nya Ulricehamn föreslår därför:
Att det tillskapas en pendelparkering i Hulu genom samarbete/dialog mellan Ulricehamns kommun, Trafikverket, markägare och Framtid Tvärred.

Ulricehamn 2024-02-27

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait