Utöka mark för kolonilotter

Motion om att utöka kommunal mark för kolonilotter

Inför valet 2014 talade vi i Nya Ulricehamn om tanken på att kommunen är med och stimulerar en ökad grad av självhushållning. Exempel finns från flera kommuner i landet och det är också en fråga som diskuteras på regeringsnivå. Frågan har dessutom aktualiserats i och med den ökade invandringen som en del i ett integrationsperspektiv.

Självhushållning som definition utgår från att man äger odlingsmark för att odla det som hushållet kräver. Vi tänker oss det dock i ett mindre sammanhang där man tar tillvara på det växande intresset för odling för de som inte har tillgång till egen mark. Vi har också fått med oss önskemål att se över frågan för nyanlända, där det finns ett stort intresse för egen odling, men där det idag inte finns möjlighet.

Nya Ulricehamn vill därför lägga förslaget att se över möjligheterna att utöka kommunal mark för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter, både på landsbygden och i centralorten. Ett befintligt exempel där odlingsmöjligheter finns är området Åsundavy.

Ulricehamn 2016-05-25

Mats Bogren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait