Lyssna på lärarna

Lyssna på lärarna om hur skolan ska bedrivas

När det är val fylls insändarsidorna av satsningar på vård, skola och omsorg och där fokus nu ligger på skolan. Det är bra. Barnen och ungdomarna ska ha den bästa skola vi kan ge dem. De som jobbar i skolan ska ha en bra arbetsmiljö och förutsättningar att kunna göra ett gott jobb. Om vallöftena däremot hade infriats efter varje val hade man inte behövt upprepa dem…

Nya Ulricehamn har startats för att vi vill ha till en förändring. Men vad kan vi bidra med där de andra misslyckats?

Vi är flera i partiet som arbetar i skolan och vet att det många gånger är politik snarare än pedagogik som styr. Att lyssna till lärares synpunkter på hur skolan ska bedrivas är vår utgångspunkt.

Vi vill satsa på en ökad lärartäthet, inte enbart mindre klasser. Se till att resurser tillförs verksamheten i den utsträckning som behövs för att kompensera resursskolans nedläggning. Vi vill öka antalet behöriga speciallärare som kan ge stöd under terminerna.

Vi vill också se över den resursfördelnings- och inkluderingsmodell som Ulricehamns kommun använder sig av. Vi tror att skolor kan drivas av rektor och personal tillsammans i en så kallad intraprenad med en större grad av självbestämmande.

Landsbygdsskolorna ska värnas och det är inte ekonomiska faktorer som ska avgöra deras framtid utan kvalitén. Det är något av det som måste till för att höja resultaten och kvalitén, och som vi som kommun kan vara med och påverka.

Sedan måste också staten ta sitt ansvar. Att förändra skolan handlar om en annan organisation, prioriteringar och ekonomi. Alla verkar rörande överens om att tillskjuta medel till skolan. Men det måste ske på rätt sätt och vi har redovisat vad vi vill.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait