Fler centrumnära parkeringar

Motion om fler centrumnära parkeringsplatser

Redan idag är det vid vissa veckodagar/tidpunkter svårt att hitta parkeringsplatser i Ulricehamns centrum. När det nya biblioteket byggs kommer ett stort antal parkeringsplatser att försvinna vid nuvarande ICA Kvantum. Om kommunen är intresserade av att bibehålla ett levande centrum behöver fler centrumnära parkeringsplatser tillskapas.

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med fastighetsägare/näringsidkare, Ulricehamns Cityförening och NUAB samt eventuellt andra berörda.

Ulricehamn 2017-12-13

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait