Därför vill NU höja skatten

En höjd skatt kan höja kvalitén i våra verksamheter

Ulricehamns kommun har en stark ekonomi, fler företag vill etablera sig här och många människor väljer att flytta hit. En ökande befolkning kräver också ekonomi av kommunen. Allt från fler förskoleplatser till service inom äldreomsorgen.

Vi står också inför stora investeringar på över en miljard kronor den kommande tioårsperioden. Det är mycket pengar för en liten kommun.

För att ha råd med allt krävs ett årligt gott resultat för att kunna investera och samtidigt ha pengar över till den allt mer växande kommunala servicen. För att få till det presenteras budgetar som innehåller prioriteringar och kompromisser.

Nya Ulricehamn anser att det behöver tillföras medel för att stå starka inför framtiden. Att både kunna samla i ladorna för de framtida investeringarna, men också att kunna ta itu med de problem som faktiskt finns i verksamheterna.

Det vi tycker är extra oroande är skolan. Det är inget nytt, men resultaten går åt fel håll. Dessutom står vi inför, och kanske redan är mitt i, den stora lärarbristen. Här måste vi ta ansvar! Trots stark ekonomi menar vi att det inte går att prioritera om inom den ram som finns, utan det måste tillföras medel.

Sedan starten har vi anklagats för att vara populistiska och strö både pengar och satsningar till höger och vänster. På både kommunstyrelse och kommunfullmäktige raljerades det från vissa partier om den skattehöjning som vi föreslår. Man undrade om det skulle bli 50 eller 75 öres höjning i år.

Ingen höjer skatten för nöjes skull och vår budget för 2017 är, liksom de tidigare, fullt finansierad. Våra satsningar är inte gripna ur luften. Vi har i och med en skattehöjning på 25 öre faktiskt möjlighet att göra det som ingen annan kan eller är beredd att göra.

Vi kan inte sitta stilla och se på när elever inte får förutsättningar att lyckas i skolan, där lärarbristen skapar lärarlösa lektioner, där personalen inom äldreomsorgen går på knäna, där miljöarbetet i kommunen har monterats ned och där landsbygden får helt andra förutsättningar än centralorten. Det motiverar oss att höja skatten.

Därtill kostar vi också på oss att göra tillvaron bättre även för andra grupper. Bland annat fria bussresor för personer som är 65+ (vilket också kan ses som en miljöåtgärd), fler feriearbetsplatser och en så kallad fixartjänst. Som politiker har vi också ett arbetsgivaransvar och kommunanställda ska ha samma möjligheter som andra med friskvårdsbidrag. Vi vill också ta ansvar genom en lönepolitik som inte segregerar lärarkåren i det statliga lärarlönelyftet. Vi måste skjuta till medel även lokalt.

Liksom tidigare år kommer det säkert insändare i UT, och inte minst debattinlägg i kommunfullmäktige, om det som av någon anledning retar allra mest – höjningen av skatten. Argumenten återkommer säkert och för att föregripa dem handlar det om att de inkomstsvaga i samhället drabbas.

Andra partier menar att det är bättre att höja olika slags avgifter, punktskatter och brytgränsen för statlig skatt, för att ge det till kommunerna. Det har inte gett vår kommun tillräcklig tilldelning hittills och vad som händer efter nästa riksdagsval vet ingen. Kanske kommer det en regering som inte är så sugen på skattehöjningar?

Den skattesats vi har i Ulricehamn är förhållandevis låg. Vi har idag den nionde lägsta skatten i Västra Götaland. En skattehöjning på 25 öre innebär att en person med låg inkomst, exempelvis 8 000 kronor i månaden, får cirka 20 kronor mindre att röra sig med. Däremot kanske det å andra sidan kan få positiva effekter på ekonomin i andra änden genom de satsningar vi föreslår, även för dem med låg inkomst.

Att få kritik från andra partier hör till och det tar vi gärna. Vårt parti bildades inte för att blidka andra partier, utan för att vi ville få till en förändring och det ska vi fortsätta med.

Mats Bogren

Bernt Carlsson

Emma Dahl

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait