Motion om fossilfria transporter

Sverige har ett nationellt mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Många kommuner har därför börjat ställa hårdare och tydligare krav i sina upphandlingar gällande transporter.

Ulricehamns kommun är en av alla brickor i spelet som också behöver bidra och se över möjligheterna att i kommande upphandlingar ställa krav på transporterna.

Upphandlingar i många kommuner ställer krav på enbart fossilfria transporter eller att fordonen drivs med förnybara drivmedel. Exempel finns också att ställa krav på en viss andel eller att fordonsflottan succesivt under avtalets gång ställs om. Ofta ställs förhållandevis vaga formuleringar om att leverantören ska minimera transporternas miljöpåverkan. Vi menar att det behövs tydliga krav.

Nya Ulricehamn yrkar på att förvaltningen får i uppdrag:

ATT ta fram riktlinjer för kravställan om fossilfria transporter eller användandet av förnybara drivmedel i kommande upphandlingar gällande både varu- och persontransporter.

Mats Bogren (NU)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait