Motion om arkitekttävling när nytt kulturhus ska byggas

Ulricehamns kulturhus ska vara en del av entré Ulricehamn och därför är det viktigt att det nya kulturhuset som byggs på Marknadsplatsen är något som sticker ut både arkitektoniskt och innehållsmässigt. Därför vill vi i Nya Ulricehamn att det anordnas en arkitekttävling. En tävling ger en bredare upphandling och ska anordnas genom Sveriges Arkitekter. Genom att utlysa en tävling lockar det fler aktörer och ger fler spännande förslag.

Andra positiva faktorer som en tävling kan föra med sig är ett ökat medieintresse och ett ökat engagemang hos kommuninvånarna. En utställning med förslagen kan sen anordnas för allmänheten, där de får vara med och tycka till.

Slutligen är det en jurygrupp, bestående av en mix av olika kompetenser samt representanter från varje parti som får utse det vinnande bidraget.

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att en arkitekttävling för Ulricehamns kulturhus anordnas genom Sveriges Arkitekter.

Att kommuninvånarna engageras genom en utställning och får vara med och tycka till.

Att en jurygrupp bestående av en mix av kompetenser samt representanter för alla partier är med och utser det vinnande bidraget.

Ulricehamn 2023-10-22

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait