Så vill vi skapa en levande landsbygd

Levande landsbygd

Alla säger sig vilja ha en levande landsbygd och vissa partier profilerar sig mer i frågan än andra. Frågan kommer också upp inför varje val, men händer det sedan något däremellan? Den som bor på landsbygden sitter givetvis inne med svaret. Som lokalt parti ser Nya Ulricehamn kommunen som en helhet, vi är en landsbygdskommun. Många och stora satsningar har genom åren skett i det vi kallar centralorten, det vill säga Ulricehamn. Idrottsanläggningar, nya bostadsområden, infrastruktur med mera. Viktiga och nödvändiga sådana, men kanske att det ibland blivit en snedfördelning.

Var man vill bosätta sig är självklart individuellt, någon trivs i en stad där närhet till service är viktigt. För andra kan det vara lugnet utanför stan som hägrar. Oavsett betalar alla lika mycket i skatt och har också rätt att förvänta sig en viss servicenivå.

Här är det politikens uppgift att skapa förutsättningar för företag att verka. Att det bor tillräckligt många på platsen för att det ska kunna gå att driva handel och för kommunen att ha skola och barnomsorg. Men hur skapar vi det? Att enbart tala om att vilja ha en levande landsbygd förändrar inget.

Vi i Nya Ulricehamn tror på en kommun som är aktiv på bostadsmarknaden. Vi har sedan tidigare drivit och motionerat om frågor i fullmäktige att bygga nya bostadsområden i andra delar av kommunen än inne i Ulricehamn. Där finns heller inga nya tomter att tillgå sedan området Stadsskogen är fullt.

Om kommunen ska fortsätta växa krävs nya bostadsområden, låt oss därför också börja bygga dem utanför centralorten. Gärna i attraktiva lägen, liksom många andra kommuner gjort. Det här är grunden för att utveckla och skapa möjligheter för fler att bosätta sig utanför centralorten.

Kommunikationer är en annan viktig faktor och här vill vi börja med att låta alla barn och ungdomar samt de som är över 65 år åka gratis med kollektivtrafiken. Dessutom vill vi verka för ett bättre vägunderhåll där kommunen är ansvarig.

Den digitala kommunikationen är en annan viktig del som det också talats mycket om. Det ska givetvis vara samma kostnad för installation av fiber på landsbygden som i centralorten och målet måste vara att det ska vara utbyggt före nästa mandatperiods utgång, det vill säga 2022.

Att bo i centralorten innebär att man aldrig behöver tänka på vem som ansvarar för gräsklippning och skötsel av alla gemensamma grönytor, det ansvarar kommunen för. Så är det inte för den som bor på landsbygden. Badplatsen och andra gemensamma ytor kräver att någon sköter dem, kommunen gör det inte.

Däremot betalar kommunen exempelvis ett byalag, hembygdsföreningen eller liknande för att ta hand om skötseln, så länge intresset finns. Mycket bottnar i ersättningen och för att intresset ska finnas även i framtiden måste den ses över. Förutsättningarna ska vara lika mellan stad och landsbygd.

Ja, vi måste ha en levande landsbygd. Utan den inget fungerade samhälle. Därför har vi landsbygdsfrågan som ett av våra tre prioriterade områden. NU är det äntligen dags för förändring!

Mats Bogren, Ulricehamn

Inga-May Larsson, Dalum

Teresa Benkarcik, Ulricehamn

Åke Wallgren, Grönahög

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait