Motion om bättre tillgång till hjärtstartare i Ulricehamns kommun

Denna motion lämnas in som en del i att öka tryggheten inom hela Ulricehamns kommun.

På Ulricehamns kommuns webbplats, under rubriken Trygghetsarbete, framgår tydligt att tiden för åtgärder vid hjärtstopp är livsavgörande. Vidare står att läsa följande mening: ”I en första-hjälpen-insats, kan en hjärtstartare (defibrillator) få ett hjärta som stannat att åter slå genom en strömstöt.”

Vid en genomgång av Hjärtstartarregistret framkommer att det är relativt glest med hjärtstartare i Ulricehamns kommuns lokaler och verksamheter. Inte minst i områden utanför tätorten. Det är samtidigt glädjande att se att det finns många föreningar och företag som satsat på att köpa in och registrera defibrillatorer.

Det är vår bedömning att kommunens invånare, elever, brukare och medarbetare skulle få ett bättre omhändertagande vid hjärtstopp om kommunen gjorde en satsning på att utrusta verksamheterna med defibrillatorer i större omfattning. En naturlig placering är bland annat de verksamheter som finns i hela vår kommun i form av skolor, förskolor, bibliotek och de lokaler som används inom den kommunala vård och omsorgen.

Nya Ulricehamn föreslår därför:
Att samtliga skolor, förskolor, bibliotek och verksamheter inom vård och omsorg i Ulricehamns kommun utrustas med hjärtstartare.

Att samtliga hjärtstartare inom kommunens verksamheter registreras i Hjärtstartarregistret.

Ulricehamn 2024-03-19

Markus Håkansson
Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait