Vårmarknadsundersökning om kulturhus

På vårmarknaden den 6 maj genomförde Nya Ulricehamn en undersökning bland besökarna (och även digitalt på nätet) var de vill se ett nytt kulturhus och vad kulturhuset ska innehålla. Som parti anser vi att det är viktigt att höra efter vad kommuninvånarna har för åsikter i större viktigare frågor. Vi fick en god respons och här är resultatet:

Var vill du se ett nytt kulturhus (246 svarade på vårmarknaden)?
Stureparken 148 st (60,16%)
Nämndhuset 39 st (15,85%)
Marknadsplatsen 15 st (6,10%)
Brända tomten 9 st (3,66%)


Diagram över formulärsvar. Namn på fråga: Var vill du se ett nytt kulturhus?. Antal svar: 115 svar.

Vad ska kulturhuset innehålla?
1. Bibliotek
2. Café
3. Utställningshall
4. Museum
5. Teater/konferenssal

 

Bästa budget vann inte 🙁

På kommunfullmäktige den 24 november 2022 presenterade Nya Ulricehamn Budget 2023. Tyvärr var det inte den budgeten som antogs på mötet. Nya Ulricehamn presenterade flera viktiga satsningar på framför allt kärnverksamheterna lärande och välfärd. Här fanns stora personalförstärkningar, vilket hade gjort gott i våra verksamheter. Vi hade ett betydligt lägre effektiviseringskrav än både förvaltningen och styret. Totalt fanns det satsningar på 22,2 miljoner kronor. 
 

Nedan kan du läsa Budget 2023 i sin helhet!

Valresultat 2022 Nya Ulricehamn tredje största parti

När vallokalerna stängde den 11 september 2022, avnjöt vi en god middag på Hotell Lassalyckan och inväntade valresultatet. Vi var nöjda med det valarbete som vi gjort, det valprogram som vi tagit fram och de möten som vi haft med alla människor. Under innevarande mandatperiod har Nya Ulricehamn varit en del av minoritetsstyret. När valresultatet kom visade det sig att Nya Ulricehamn hade backat lite och tappade ett mandat. Vår valanalys visar att det inte var de kommunala frågorna som var i fokus i valrörelsen. Det folk ville prata om var de höjda drivmedelspriserna, de höjda matpriserna, de höjda elpriserna, den stigande räntan, kriget i Ukraina och den kraftiga inflationen. Det gjorde att de lokala frågorna kom i skym undan, vilket straffade oss som lokalt parti. Nya Ulricehamn driver endast 100% lokal politik.
 

 

Valet 2022

30 skäl att rösta NU

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

1.   Arvodena för kommunalråden inte ökar med mellan 4 000 – 6 650 kr/månad.

2.   Personaltätheten inom kärnverksamheterna ska öka.

3.   Den centrala schemaläggningen ses över.

4.   Fortsätta utveckla arbetet med tvålärarskapet.

5.   Bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

6.   En solcellspark anläggs i kommunen

7.   Kommunens service, bemötande och myndighetsutövning ska utvecklas

8.   En ny modern simhall byggs.

9.   Fri kollektivtrafik införs för dem som är 65+

10. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter i kommunen

11. Marknadsplatsen inte bebyggs med bostäder, då parkeringsplatserna behövs.

12. Skapa en vikariepool med tillsvidareanställd personal inom välfärden.

13. Det finns detaljplanerad mark för både bostäder och industri i olika delar av kommunen.

14. Friidrottsbanor anläggs på grusplanen vid Tingsholm.

15. Det inte byggs högre hus än fyra våningar i de mest centrala delarna av Ulricehamn.

16. Nya kommunala byggnader ska så långt det är möjligt byggas i trä.

17. Alltid prioritera kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.

18. Satsningar görs både på landsbygd och i centralort.

19. Kommunen är med och delfinansierar en ny idrottsplats i anslutning till Hökerums skola.

20. En hundrastgård anläggs, men en förening får sköta den.

21. En upprustning och utbyggnad av skateparken sker.

22. Tidiga, intensiva och tydliga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd.

23. Ge elevhälsoteamen bättre förutsättningar.

24. Minska hemtjänstgruppernas storlek för att de äldre ska få möta färre olika medarbetare.

25. Kvinnojouren får ett utökat bidrag.

26. R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.

27. Värna om öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut.

28. Föreningsstöden ses över, anpassas, justeras och driftstöd utbetalas till hembygdsföreningar.

29. Utreda möjligheten att bygga en större utomhusscen för kulturarrangemang.

30. Idag, söndagen den 11 september är sista dagen att rösta. Har du insett att du råkat rösta fel vid förtidsröstningen och i stället borde ha röstat på Nya Ulricehamn, så kan du ångerrösta. Gå bara till din vallokal och rösta igen. Du som inte brukar rösta har möjligheten att rösta på ett 100% lokalt parti. Din röst gör skillnad!

Magasin Nya Ulricehamn

Nu har vi släppt vårt valmagasin inför valet 2022. Vi har döpt det till Magasin Nya Ulricehamn. Det här magasinet kommer i allas brevlådor i vecka 33. Vi förstår att det kan vara svårt att vänta så länge och därför kan du redan nu läsa det. Klicka på bilden för att läsa det. Vi hoppas att du ska gilla det!

Vallokalerna har nu stängt och förtidsröstningen öppnar återigen om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Handlingsplan för lärandet i Ulricehamns kommun

Måndagen den 29 augusti hade Nya Ulricehamn en presskonferens, där de presenterade ”Handlingsplan för lärandet i Ulricehamns kommun”. I den presenterar vi 18 punkter på åtgärder som förbättrar lärandet i Ulricehamns kommun.
 

Nedan kan du läsa den i sin helhet.

Behörighet till gymnasiet: Hur ser det ut i Sjuhärad?

Några partier väljer att kritisera oss för att inte resultaten blir bättre i skolan. Det stämmer inte! Resultaten har 20/21 blivit betydligt bättre i skolan. På dagens möte MiniFOKUS – Fullföljda studier, så presenterades glädjande nyheter. Nedan följer en jämförelse med Sjuhäradsbygdens kommuner och rankingen bygger på behörigheten till gymnasiet i Västra Götalands 49 kommuner läsåret 20/21. I Sjuhärad ligger vi nu på andra plats och sextonde plats i Västra Götaland. Vi har klättrat 25 placeringar.
NU gör skillnad – NU händer det saker.

Ranking 2021

Ranking 2020

Förändring

Kommun

14

17

+3

Svenljunga

16

41

+25

Ulricehamn

18

36

+18

Vårgårda

20

9

-11

Bollebygd

34

18

-16

Borås

36

49

+13

Herrljunga

39

37

-2

Mark

42

39

-3

Tranemo

Budget 2022 från NU och C är nu antagen

På kommunfullmäktige den 18 november 2022 antogs budgeten från Nya Ulricehamn och Centerpartiet. Återigen innehöll vår budget satsningar på framför allt kärnverksamheterna lärande och välfärd. Totalt fanns det satsningar på 35,8 miljoner kronor. 
 

Nedan kan du läsa Budget 2022 i sin helhet!

Budget 2021 från NU och C är nu antagen

På kommunfullmäktige den 19 november 2020 ställdes Nya Ulricehamn och Centerpartiets budget mot Miljöpartiets budget. Övriga partier lade ingen egen budget (ja, ni läste rätt), utan inkom endast med yrkanden. Det var budgeten från NU och C som antogs. Återigen innehöll vår budget satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd. Totalt tillfördes samtliga våra verksamheter 25,3 miljoner kronor. 

Nedan kan du läsa Budget 2021 i sin helhet!

Nya Ulricehamn och Centerpartiet har nu släppt Budget 2020

På kommunstyrelsen den 31 oktober 2019 presenterade Nya Ulricehamn och Centerpartiet sin gemensamma budget. Den innehåller satsningar inom lärandet på 17,2 mnkr (tack vare att vi satsar på lärandet kan vi också ta del av ytterligare drygt 2 mnkr för lärarassistenter och nästan 12 mnkr för likvärdig skola i statliga medel). 9,2 mnkr satsar vi på välfärden och 0,9 mnkr på övriga verksamheter. Det här är en budget som är nödvändig för våra kärnverksamheter.
 

Nedan kan du läsa Budget 2020 i sin helhet!

Nu är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet antaget!

Tidigare i år återremitterades det kommunalpolitiska handlingsprogrammet (KPH:n) när det skulle upp till beslut på grund av att flera partier i oppositionen ansåg att vi inte hade varit tillräckligt öppna i våra diskussioner. Det kom också en del kritik från vissa partier på innehållet och någon hade även synpunkter på vissa formuleringar. 
Efter återremissen träffade vi alla gruppledare och berättade hur vi hade tänkt och hur vi såg på det. De fick också möjligheten att bemöta våra tankar och ställa frågor.
 

När KPH:n kom upp till kommunfullmäktige gick det igenom utan en enda ändring från oppositionen. Däremot gjorde vi själva några mindre justeringar. Vi i den styrande minoriteten (NU+C) valde efter valet att ta ansvar för Ulricehamns kommun när inga andra gjorde det. Således är det vi som ska lägga fram KPH:n. 

Nedan kan du läsa KPH:n i sin helhet!

Valresultat 2018 – Väljarna röstade för förändring!

När vallokalerna stängde den 9 september 2018, väntade vi alla i med spänning på hur det skulle gå för Nya Ulricehamn i valet. När de första valprognoserna var klara stod det klart att det hade blivit en enorm succé. Nya Ulricehamn ökade från 6,35% till 17.57%. Plötsligt var nykomlingen från 2014 Ulricehamns kommun näst största parti. Från att ha haft 3 mandat 2014 fick vi plötsligt 9 mandat. NU är en kraft att räkna med.
 

 

Valprogram 2018 (bläddra igenom programmet nere till vänster)

Ett fantastiskt gensvar!

En intensiv valrörelse är nu över och utmaningar väntar där vallöften och visioner förhoppningsvis ska kunna realiseras. Vi i Nya Ulricehamn vill passa på att tacka för det förtroendet vi fått av er som röstat på oss, vilket gav oss tre mandat i kommunfullmäktige. Valet den 14 september 2014 blev en stor framgång för Nya Ulricehamn. Partiet fick 6,35% av rösterna, vilket var mer än vad flera andra etablerade partier fick. Det innebar att 970 medborgare valde att lägga sin röst på Nya Ulricehamn. I något distrikt fick vi nästan 10% av rösterna.

Tack alla ni som röstade på oss!

Nya Ulricehamn drivs av en vision om att skapa en bättre kommun för alla och ska göra vad vi kan för att påverka och driva vår politik. Det ska märkas att det kommit in ett nytt parti på arenan! Vi har i vårt valmanifest lovat att vara medborgarnas röst även efter valdagen och vi kommer hitta former att genomföra det. Det är nu det börjar!

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

20140914_154321

Valprogram 2014

Nu har Nya Ulricehamn äntligen släppt sitt första valprogram. Här kan du bläddra igenom det om du inte vill vänta tills det kommer i din postlåda. Bläddrar gör du genom att trycka nere i vänstra hörnet.