NU satsar mest pengar av alla partier på lärande och välfärd

På kommunstyrelsen den 9 november 2023 släpptes Nya Ulricehamn Budget 2024. Budgetdebatten hålls den 23 november kl. 13.00 på kommunfullmäktige. Är du ledig är du välkommen dit för att lyssna på den live, eller så kan du följa sändningen på nätet eller titta på den i efterhand. Här är länken: Kommunfullmäktiges möten och beslut — Ulricehamns kommun
 

Nya Ulricehamn presenterade flera viktiga satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd. Här fanns en utökad grundbemanning inom kärnverksamheterna, en skolsköterska och kurator, utökning av dagverksamhet inom SoL, kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre, satsningar på barn och unga, volymökning inom anpassad skola, fritt kaffe/te till personal, 
IOP:er m.m.

Vårmarknadsundersökning om kulturhus

På vårmarknaden den 6 maj genomförde Nya Ulricehamn en undersökning bland besökarna (och även digitalt på nätet) var de vill se ett nytt kulturhus och vad kulturhuset ska innehålla. Som parti anser vi att det är viktigt att höra efter vad kommuninvånarna har för åsikter i större viktigare frågor. Vi fick en god respons och här är resultatet:

Var vill du se ett nytt kulturhus (246 svarade på vårmarknaden)?
Stureparken 148 st (60,16%)
Nämndhuset 39 st (15,85%)
Marknadsplatsen 15 st (6,10%)
Brända tomten 9 st (3,66%)


Diagram över formulärsvar. Namn på fråga: Var vill du se ett nytt kulturhus?. Antal svar: 115 svar.

Vad ska kulturhuset innehålla?
1. Bibliotek
2. Café
3. Utställningshall
4. Museum
5. Teater/konferenssal