Motion om fler moduler vid Ulrikaskolan

Bygget av den nya F-6 skolan har gång på gång försenats och det kommer att dröja flera år innan Björkåsskolan är klar för inflyttning. Trångboddheten på Ulrikaskolan är alarmerande. Antalet elever och personal som vistas i vissa klassrum överstiger vida det som lokalerna är dimensionerade för. Dålig ventilation och trångboddhet är ett arbetsmiljöproblem!

Dessutom får inte alla elever plats på skolan, utan en del av den anpassade grundskolan har sin verksamhet i Pingstkyrkans lokaler, en lösning som inte är optimal för vare sig elever eller personal.

Elever, lärare och övrig skolpersonal ska inte behöva betala för trångbodda skollokaler med sin hälsa och försämrade skolresultat.

Nya Ulricehamn föreslår därför:
Att det byggs fler moduler vid Ulrikaskolan, så att det till hösten 2024 finns tillräckligt med klassrum så att hela grundskolan och den anpassade grundskolan får plats där, utan att det blir trångbott.

Att det tillförs mer resurser så att verksamheten kan organisera sig i fler, men mindre klasser.

Ulricehamn 2024-02-27

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait