Levande landsbygd viktigt

Vi får inte glömma bort landsbygden

För att Ulricehamns kommun ska utvecklas som en helhet är en levande landsbygd en stor och viktig pusselbit. Idag sker nästan alla satsningar i centralorten. Det är här de flesta bostadsrätterna, hyresrätterna, villorna och vägarna byggs, men det är också här som majoriteten av de större företagsetableringarna sker.

Att de flesta satsningarna sker i centralorten är kanske inte så konstigt med tanke på den positiva spiral som Ulricehamn just nu befinner sig i. Väg 40 har nyligen byggts ut till motorväg till Borås, befolkningen i kommunen ökar år efter år och intensiva förhandlingar pågår om ett stationsläge i Ulricehamn för Götalandsbanan. Faktorer som tillsammans gör att intresset för centralorten är mycket stort.

Det som däremot är anmärkningsvärt är att de styrande under många år mer eller mindre prioriterat bort satsningar på landsbygden. Flera motioner som rört landsbygden har avslagits eller så har frågor som handlat om landsbygden inte lyfts in i budgetarbetet i tillräckligt stor utsträckning.

Ska det göras något på landsbygden måste de som bor där själva många gånger ta saken i egna händer. En majoritet av Ulricehamns kommuns befolkning bor fortfarande utanför centralorten.

Det enda sättet att utveckla landsbygden är att fler bosätter sig där. För att kunna bosätta sig på landsbygden behövs bostäder, förskolor, skolor, infrastruktur och goda kommunikationer. Trots att det finns lediga tomter på landsbygden, byggs det ändå inte där. Beror det kanske på var tomterna är placerade? Eller beror det på att bankerna inte ger de lån som behövs? Eller finns det andra orsaker?

Visst skulle kommunen kunna vara föregångare och iordningställa sjönära attraktiva tomter i till exempel Marbäck och Hökerum. Visst skulle kommunen kunna bygga fler lägenheter och visst skulle kommunen kunna bygga koncepthus likt dem som är aktuella på Täljstenen eller de som finns på Fridkulla.

Säkerligen finns det också privata aktörer som skulle kunna dra sitt strå till stacken för att utveckla nya bostäder utanför centralorten. Allt handlar om vilka visioner man sätter upp och vilken vilja man har.

En del skeptiker inom politiken säger att det inte går att bygga utanför centralorten, andra säger att vi måste vänta tills det har byggts mer i Ulricehamn, vilket kommer att ge ringar på vattnet. Det håller inte Nya Ulricehamn med om. Vi kan inte vänta på att det ska inträffa. Då kommer skolorna, affärerna, företagen och annan verksamhet att ha stängts ner och då är det inte så attraktivt att flytta till samhällen utanför centralorten.

Det finns många lyckade exempel som vi sett i vår närhet. Ett är Sandsjöområdet i Svenljunga kommun som ligger vid Lysjön, alldeles intill Lockryd. Här byggde kommunen först 34 tomter om 1 200–1 500 kvadratmeter, för att sedan utöka antalet tomter till 49. Idag är ett trettiotal sålda.

Ligger området centralt? Inte speciellt! Restiden från Lysjön till Borås är cirka 15-20 minuter beroende på vart man ska. Inom en snar framtid kommer en annan aktör att bygga parhus i Sandsjön.

Ett annat område som vi också vill nämna är Bråbacka. Det ligger cirka en mil norr om Tibro. Här har kommunen iordningsställt 67 byggklara tomter, där tomtpriset inkluderar fiber, VA, bygglov och planavgift. Bråbacka ligger vid en sjö och har badplats, småbåtshamn, brygga, lekplats, odlingslotter och stora grönytor. Alla tomter är snart sålda. Så visst går det om man vill och vågar satsa!

Nyligen har vi också kunnat läsa i tidningarna att Svenljungas kommunala bostadsbolag Svenbo bygger eller planerar att bygga i Hillared, Svenljunga och Sexdrega. Stubo, Ulricehamns kommuns bostadsbolag, skulle kunna spela en betydligt mer aktiv roll för att skapa en levande landsbygd.

Vi i Nya Ulricehamn tror att vi tillsammans med andra politiska partier och aktörer skulle kunna åstadkomma förändringar som gynnar hela Ulricehamns kommun.

Mikael Levander

Åke Wallgren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait