Jobblöften i offentlig sektor

Hur används de kommunala pengarna?

Ännu en valrörelse är igång, och som vanligt upprepas mantrat ”vård, skola, omsorg”. Det har vi hört under en räcka valrörelser från alla partier. Då borde det väl ha blivit ständiga förbättringar år från år, för att nu vara i Sverigetopp.

Men icke, oavsett regeringsfärg har det mest stannat vid ord.

Det lär inte bli någon förändring denna gång heller. För det skulle krävas ett nytänkande som jag knappast tilltror våra politiker om.

Under denna valrörelse har frågan om jobben tillkommit. Alla skall ha jobb. Jag har just läst igenom Vänsterpartiets folder. Där kräver Ung vänster fasta jobb som går att leva på. Och vem önskar inte det? Frågan är bara, rent krasst, om det kommer att finnas arbete för alla.

Vi blir fler och fler, liksom maskiner och apparater av alla de slag som utför det människan tidigare gjorde. Det blir både snabbare och billigare för den konkurrensutsatta industrin.

När politikerna lovar jobb åt alla, ger de ett löfte som de omöjligt kan hålla.

Visst det går att laborera med planer för handel, industri, arbetsgivaravgifter, anställningsvillkor och kanske något mer, men att garantera jobb kan man inte.

Det finns emellertid möjligheter för politikerna att besluta om jobb inom den offentliga sektorn, där många anställda i dag sliter sig halvt fördärvade för att klara sina uppgifter. Fler människor i äldreomsorgen, i skolan och förskolan behövs.

Alla måste inte ha professionell utbildning inom vård och olika skolformer; de kan behövas ändå för att underlätta övrig personals arbete och för att berika vardagen för de gamla i vården och hjälpa till på olika sätt inom skola och förskola, inte minst under rasterna.

Så kommer då det gamla vanliga: Det finns inga pengar.

Då genmäler jag: Visst finns det pengar i kommunen. Frågan är hur man använder dem. Gör verklighet av de vackra visionära tankarna om en bra skola och en värdig äldreomsorg och satsa de medel som krävs. Visst kostar det, men vill man nå ett mål måste man satsa.

Bernt Carlsson

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait