Budgeten är finansierad

Att som Birgit Andersson (FP) påstå att Nya Ulricehamn inte är ärliga eller ett trovärdigt alternativ får stå för henne. Vi är av en helt annan uppfattning. Redan i vårt valmanifest flaggade vi för en eventuell skattehöjning. Även i radio och tidningar har det nämnts. Det framgår också tydligt i vår budget hur vi finansierar det som vi prioriterar. Varje del i budgeten är finansierad krona för krona.

I Mattias Josefssons (S) svar på min insändare skrev han att ”Politik handlar om att omsätta en vision och forma förslag som gör vardagen lite bättre för de människor som den är avsedd för.” Det är precis vad Nya Ulricehamn gjorde i sin budget.

För att finansiera våra satsningar föreslog vi följande:

Minskning av kommunstyrelsens oförutsedda kostnader med en miljon kronor, borttagande av tjänst som biträdande oppositionsråd en halv miljon (för mycket med fyra personer som tycker och tänker lika), en sänkning av budgeterat resultat med tre miljoner (uppfyller rekommendationen på två procent av generella skatter och bidragsintäkter över tid) samt en skattehöjning på 25 öre, vilken skulle generera 10,5 miljoner.

Om Birgit Andersson hade läst vår budget lite mer noggrant hade hon upptäckt att vi satsar på det vi utlovar. Det fanns flera resursförstärkningar för att öka måluppfyllelsen, förbättra äldreomsorgen och minska stressen och sjukskrivningarna bland personalen.

Vi avsatte till exempel ytterligare två och en halv miljon till barn och elever i behov av särskilt stöd, två och en halv miljon till en fast vikariepool, lika mycket till förberedelseklass, digitala verktyg två miljoner, upprustning av skolmiljöer två miljoner, ökad bemanning inom äldreomsorgen två och en halv miljon, fria bussresor under lågtrafik två miljoner, personalförstärkningar inom elevhälsan och miljö och samhällsbyggnad med 1,4 miljoner och ett utökat fastighetsunderhåll med ytterligare en miljon.

Dessutom hade hon upptäckt att de prioriteringar som tjänstemännen inom förvaltningen gjort faktiskt fanns med i vår budget också.

Enligt Mattias Josefsson inkluderar den miljon som avsatts för utbildning av politiker även partistöd. Den extrakostnad som tillkommer för Nya Ulricehamn som parti är 82 660 kronor. Antalet ledamöter är fortfarande 49 och således bör den summan vara den samma som tidigare.

Det innebär att man bör ha drygt 900 000 kronor för att utbilda oss nyvalda. Den summan kan ställas i relation till hur det ser ut i andra verksamheter i kommunen. Jag vet lärare som har nekats utbildningar som kostat 300 kronor. Då känns 900 000 kronor under ett år som otroligt mycket pengar.

Däremot ställer jag mig frågande till om Birgit Andersson, Folkpartiet och övriga partier inom storalliansen varit ärliga mot sina väljare. Inte någonstans, vare sig skriftligt eller muntligt, sägs det att en röst på Alliansen är en röst på det röda blocket eller vice versa.

Inte heller kunde vi i storalliansens budget se några större satsningar på kärnverksamheterna som ni talade er så varma för både på insändarsidor och ute bland väljarna.

Era bleka budgetsatsningar är ett hån mot all den personal som dagligen sliter i våra verksamheter och gör sitt yttersta för att bedriva en så bra verksamhet som möjligt. Den är ett hån mot alla elever som dagligen inte får den hjälp de enligt skollagen har rätt till och den är ett hån mot alla äldre som inte får det stöd som de har rätt till.

Vi i Nya Ulricehamn håller vad vi lovar, vi är ärliga, vi har ingen dold agenda och vi är stolta över den budget som vi presenterade. Den innehöll precis de förstärkningar som kärnverksamheterna i Ulricehamns kommun hade behövt.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait