Bygg en ny F-6 skola snarast

Det behövs en ny F-6 skola i centralorten

Att kommunen växer är ett angenämt problem men det ställer krav på framförhållning och planering i den kommunala verksamheten, likväl som hos styrande politiker. Skola och barnomsorg är exempel på tillväxtområden som nu är uppe till diskussion. I centralorten är platsbristen omfattande både inom förskola och våra F-6 skolor, men det är också för trångt i Vegby skola samt på förskolorna i Hökerum, Grönahög och Tvärred.

Ett förslag som förvaltningen jobbar med är ett scenario där Bogesundsskolan, som redan har brist på platser, tar över Musikskolans lokaler som i sin tur flyttar någon annanstans. Det mest diskuterade spåret är till Tingsholmsgymnasiet. Där blir problemet att gymnasiet inte kan ta emot de växande elevkullarna framöver, då det kommer saknas lokaler där istället. Även Ulrikaskolan är trångbodd och behöver utöka sina möjligheter att ta emot fler elever. Samtidigt finns förslag om att bygga en ny högstadieskola i centralorten, vilken ska ha hela kommunen som upptagningsområde. Ätradalsskolan i Timmele kommer således inte längre vara kvar som högstadieskola. Det uppstartade skolutvecklingsprojektet ELSA har också som mål att nya skolor byggs. Det här är förutsättningar och här måste vi tänka till!

Det är precis vad Nya Ulricehamn har gjort och vi vill redovisa var vi står. Vi vill bygga en ny F-6 skola (förskoleklass till åk 6 med anpassade lokaler för särskolan) i centralorten. Vi kan också tänka oss att samtidigt och inom samma område bygga en ny förskola, som också ligger i pipelinen. Musikskolan har i dag anpassade och ändamålsenliga lokaler och vill heller inte flytta sin verksamhet. Bogesundsskolan har redan en alldeles för liten skolgård med tanke på hur många barn som går på skolan. Den nybyggda matsalen är redan för liten för att kunna ta emot fler elever, vilket personalen på skolan vittnar om. En flytt av musikskolan och tillbyggnad av nya klassrum på Bogesundsskolan för 20 miljoner kronor är något Nya Ulricehamn motsätter sig. Ulrikaskolan har samma dilemma med för små gemensamma utrymmen för att kunna ta emot fler elever. Att bygga ut dessa enheter med fler platser är helt enkelt inte lämpligt.

Vi anser att en enda stor gemensam högstadieskola inte är bra. Det visar både forskning och erfarenhet. Det är också bra ur ett landsbygdsperspektiv att vi i vår kommun värnar om landsbygden och faktiskt har ett högstadium även på en mindre ort. Vi vill satsa pengar på att renovera och bygga om Stenbocksskolan och Ätradalsskolan till moderna och tidsenliga skolor, som utgår från en modern pedagogik och som ger elever och personal en bra arbetsmiljö under en lång tid framöver.

Hur en sådan om- och tillbyggnad kan se ut vill vi att förvaltningen funderar kring. Ett scenario kan vara att riva de så kallade annexetbyggnaderna och bygga nytt på det befintliga skolområdet för att få en sammanhållen enhet. Istället för annexen kan det byggas nya bostäder. För att lösa den tillfälliga bristen på undervisningslokaler kan det användas moduler, vilket redan görs inom förskolan. Ett annat alternativ kan vara att utnyttja Marbäcks skola. Där finns stora möjligheter att ta emot fler elever fram till dess att en ny F-6 skola står färdig!

Bella Cotter

Mikael Levander

Åke Wallgren

Nya Ulricehamn

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait