Budget 2024

På kommunstyrelsen den 9 november 2023 släppte Nya Ulricehamn budget 2024. Vi presenterade flera viktiga satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd. Här fanns en utökad grundbemanning, utökning av dagverksamhet inom SoL, en skolsköterska och kurator, kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre, satsningar på barn och unga, volymökningar inom anpassad skola, fritt kaffe/te till personal och mycket mer.

Inom sektor lärandet fanns satsningar på 11 miljoner kronor. 2,3 miljoner kronor gick till mer personal i anpassad grundskola, elevtransporterna för anpassad skola har blivit dyrare och vi tillförde 0,85 miljoner kronor. Det är också fler elever som går hos annan huvudman och då har vi kostnader för IKE på 3,1 mnkr, vi föreslog en utökning av både skolsköterska och kurator för 1,5 miljoner kronor. Vi utökade grundbemanningen i grundskolan där behoven är som störst med 2,8 miljoner kronor samt att Gällstad skola är trångbodda och behövde moduler för 0,45 miljoner kronor.  Vidare skapar vi många fler fasta tjänster genom att minska på antalet timvikarier.

Inom välfärden satsade vi 6,88 miljoner kronor. Satsningarna vi gjorde gick till externa placeringar som vi har på 4,38 miljoner kronor samt en satsning på ökad grundbemanning välfärd vård- och omsorgsboende/hemtjänst 2,5 miljoner kronor. Vidare skapar vi många fler fasta tjänster genom att minska på antalet timvikarier.

Inom sektor service fanns det satsningar på 2,92 miljoner kronor.  Satsningarna vi gjorde gick till ökade elkostnader på 2,7 miljoner kronor samt till idéburet offentligt partnerskap (IOP), där Folkets hus och Motormuseum på 0,2 miljoner kronor.

Inom kommungemensam fanns det satsningar på 0,5 miljoner kronor. Satsningarna vi gjorde skulle gå till Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare genom att ta bort månadskostnaden för kaffe och te. Dessutom sköt vi till 0,1 miljoner kronor till det nya verksamhetssystemet Ciceron.

Nedan kan du läsa budgeten i sin helhet.