Storalliansen sviker lärandet

Lärandet och miljön sviks återigen av storalliansen

Måndagen den 24 november presenterades fyra olika budgetar i kommunfullmäktige. Det var en budget från storalliansen (S+V+M+FP+KD), en från Centerpartiet, en från Miljöpartiet och en från Nya Ulricehamn. Sverigedemokraterna hade ingen budget att presentera. Storalliansens budget fick naturligtvis flest röster och antogs därmed.

I sin budget hade man nu chansen att verkligen visa att en satsning på kärnverksamheterna inte bara var tomma ord under valrörelsen, men det var just vad det var. Rejäla satsningar på skolan, välfärden och miljön lyste helt med sin frånvaro. Man kan undra varför partierna bakom budgeten inte ens bemödade sig att skriva sina partinamn på budgeten.

Till alla medborgare i Ulricehamns kommun kan vi bara meddela att Nya Ulricehamn presenterade en budget som verkligen skulle kunna lyfta lärandet, välfärden och miljön. Det var en budget som var finansierad krona för krona.

Till lärandet hade vi anslagit hela 17,4 miljoner kronor. Det var 9,8 miljoner mer än vad Storalliansen anslog.

I vår satsning fanns bland annat förstärkt specialpedagogiskt stöd med sju till åtta tjänster, en utökad elevhälsa med förstärkning av en tjänst som skolsköterska och en tjänst som kurator, fast vikariepool med fem till sex behöriga lärare som kan gå in när ordinarie lärare är borta och som blir en förstärkning i verksamheten när vikarieinsatsen inte behövs, uppstart av förberedelseklass för nyanlända barn med fem till sex lärare, satsning på digitala verktyg (till exempel Ipads) till F-6, upprustning av skolornas inom- och utomhusmiljöer samt de satsningar som regeringen har aviserat att de vill göra om deras budget går igenom i december. Det handlar bland annat om mindre barngrupper i förskolan, omsorg på kvällar, nätter och helger samt tidigare insatser i grundskolan.

Till välfärden hade vi anslagit 9,8 miljoner kronor. Det var 1,9 miljoner mer än vad storalliansen hade i sin budget. I vår satsning fanns bland annat ökad grundbemanning med sex till sju tjänster inom äldreomsorgen, förstärkt ledningsfunktion, volymökning av LSS-beslut och verkställande av ej verkställda boendebeslut för personer med funktionsnedsättning. Dessutom fanns det förslag i investeringsbudgeten på att komma i gång med att bygga fler trygghetsboenden i kommunen.

Till miljöområdet hade vi anslagit 9,4 miljoner kronor. Det var 3,5 miljoner kronor mer än vad storalliansen hade i sin budget. I vår satsning fanns bland annat fria bussresor under lågtrafik för alla, återinrätta heltidstjänst som kommunekolog, återinrätta heltidstjänst som miljöstrateg, anställa ytterligare en medarbetare till miljö- och samhällsbyggnad, höjda anslag för fastighetsunderhåll och mer pengar till inköp av livsmedel med ökat fokus på ekologisk mat.

Andra intressanta noteringar som vi gör när vi läser storalliansens budget är att vi kan konstatera att de satsar hela en miljon kronor på utbildning av politiker, men bara 0,8 miljoner kronor på ökad måluppfyllelse, läxhjälp och lässtödsprojekt för eleverna. Är vi politiker viktigare än eleverna? Vi tycker inte det.

Med den budget som antogs kommer Ulricehamns kommun att halka efter än mer och det är bara att beklaga. Nya Ulricehamn låter sig dock inte nedslås utan kämpar vidare för att skapa en bättre kommun för alla.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait