Budget 2017

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 3 november 2016 och kommunfullmäktiges möte den 24 november 2016 presenterade Nya Ulricehamn sin tredje budget. I den fanns satsningar på lärandet med hela 7,9 miljoner kronor utöver förvaltningens förslag. Det kan jämföras med den budget som gick igenom som endast hade satsningar på lärandet på 50 000 kr utöver förvaltningens förslag.

I budgeten för lärandet satsar vi på en resursförstärkning på högstadiet, höjda lärarlöner till de som inte fick ta del av lärarlönelyftet, fast vikariepool med behöriga lärare, fler speciallärare, en tjänst som psykolog samt personalförstärkning i skolbiblioteken.

Inom välfärd och kultur satsade vi 3,4 miljoner kronor. De satsningarna skulle gå till stärkt bemanning inom äldreomsorgen, rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat, utökning av antalet feriearbetsplatser samt utökade biblioteksanslag.

Inom miljö och samhälle satsade vi 2,3 miljoner kronor. Där prioriterade vi fria bussresor för personer som är 65+, återinrätta tjänsten som miljöstrateg samt ökat fokus på inköp av ekologiska livsmedel.

Inom övriga områden satsade vi 1,5 miljoner kronor. Där fokuserade vi på att utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling, friskvårdsbidrag till kommunens anställda, aktivitetsstöd från 6 års ålder samt en fixartjänst för personer som är 67+.

Det kallar vi att sätta guldkant på kommunen!

Längst ned till vänster på bilden ovan kan du bläddra igenom hela budgetdokumentet.