Moderaterna ute på djupt vatten

Funktionsupphandling dyrt för kommunen

I debattartikeln (UT 5/10) lyfter han fram att det finns företag som specialiserat sig på att effektivt bygga, äga, förvalta och driva sim- och sporthallar. Han gör ett antagande att dessa företag skulle driva verksamheten både effektivare och bättre än vad kommunen gör, men han nämner inget om de skyhöga årliga kostnaderna som kommunen kan få betala och inget om de kraftigt höjda kort- och entrépriserna.

Ett exempel han lyfter fram är Vattnets hus i Ängelholm, där kommunen genomfört en så kallad funktionsupphandling. Det är onekligen ett fint badhus, men kostnaden får mig att bli mörkrädd. Ängelholms kommun har skrivit ett kontrakt på 32 år med fastighetsbolaget Kunskapsporten. Kommunen betalar 18,9 miljoner årligen, vilket gör att summan under kontraktstiden hamnar på nästan 605 miljoner kronor, varav byggentreprenaden utgör 202 miljoner kronor.

Kostnaden för att bygga ut och renovera kommunens Sim- och sporthall uppskattas till 97 miljoner kronor, om kommunen håller i trådarna själv. Med tanke på de stora investeringar som ligger i närtid, kan kommunen tvingas att lånefinansiera hälften av sina investeringar. Det skulle i så fall ge en räntekostnad på drygt 15 miljoner kronor för simhallen, om man räknar på en kalkylränta på 2,5 procent. Till det tillkommer driftskostnaden för simhallen och gymmet, minus alla intäkter.

Det ger ett driftsnetto på 4,75 miljoner årligen (enligt förvaltningen) och på 32 år blir det en kostnad på 152 miljoner kronor. Till det kan ytterligare 16 miljoner kronor adderas för oförutsedda framtida kostnader. Totalt landar kommunens investering och drift således på drygt 280 miljoner kronor. Det är 325 miljoner kronor mindre än vad Ängelholms kommun betalar för Vattnets hus. Därför säger Nya Ulricehamn blankt nej till en funktionsupphandling som Moderaterna förespråkar.

Om vi jämför årskort och entrépriser mellan Sim- och sporthallen och Vattnets hus kan vi konstatera att priserna skiljer sig extremt mycket åt. Ett årskort för ungdomar kostar i vår kommun 541 kronor per år, medan ungdomarna i Ängelholm får betala 2 499 kronor (en introduktionsavgift på 399 kronor är inkluderad i summan för årskortet i Ängelholm). Motsvarande årskort för vuxna kostar 1 102 kronor i Ulricehamn, kontra 2 919 kronor i Ängelholm. Vem har råd och är beredd att betala de kraftigt höjda priserna?

Även entrépriserna skiljer sig kraftigt åt. För ungdomar kostar inträdet i simhallen 27 kronor oavsett tid och dag, kontra 90 kronor i Vattnets hus efter klockan 15.00 och på helger och lov, det vill säga då ungdomarna är lediga. Motsvarande kostnad för vuxna landar på 53 kronor i Ulricehamn respektive 105 kronor i Ängelholm. Dessa kraftiga prishöjningar riskerar att folk väljer bort att gå till simhallen. Vad ska vi då med en simhall till?

Det som däremot är positivt är att Moderaterna också är inne på att skapa mervärden i simhallen, även om de inte specificerar vilka. Nu hoppas vi bara att majoriteten är beredda att göra samma sak och inte sätter käppar i hjulet och låter simhallen bli en prestigefråga.

Tillsammans har vi nu en möjlighet att skapa en fantastisk Sim- och sporthall som blir en attraktiv plats för idrott, motion, nöje och rekreation. Än är det inte för sent, men det förutsätter att majoriteten är intresserad av mer dialog.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait