Trygghetslarm skulle ingått

Kommentar till Harriet Höglunds och Lillians insändare i UT den 16 respektive 18 juli samt Roger Wilhelmssons svar i UT den 4 juli.

Tidigare ingick trygghetslarmet i grundavgiften för ordinärt boende och så vill Nya Ulricehamn (NU) att det fortfarande ska vara. I grundavgiften ska tryggheten ingå! Många äldre har en mycket låg pension. De ska inte behöva välja bort tryggheten för att de inte har råd. De ska inte ens behöva ta ställning i frågan.

Till Harriet Höglund vill jag påpeka följande: beslutet om trygghetslarm togs absolut inte enigt. Vi i NU motsatte oss det från början och debatterade livligt för att avgiften för trygghetslarm inte skulle införas, något som också miljöpartisten Arne Fransson biföll. Dessvärre ville övriga partier något annat.

Att påstå att det inte framkom i handlingarna eller debatten är felaktigt. I handlingarna står det att man ska införa en ny taxa för trygghetslarm och att den tidigare ingått i grundavgiften och då varit avgiftsfri. Dessutom nämndes det bl.a. i debatten i kommunfullmäktige den 23 april att det fanns en grundavgift.

Avslutningsvis vill jag ge Harriet och Lillian en stor eloge för att ni reagerar. Det borde fler göra!

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait