Rädda barnmottagningen

Den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Ulricehamn riskerar att få stänga

Ulricehamns kommun växer så det knakar. Det byggs bostäder som aldrig förr. Vi blir fler och fler. Den 1 januari 2018 visade den preliminära befolkningssiffran i kommuninvånarregistret på 24 289 invånare. Målet om 25 000 invånare år 2020 kommer med största sannolikhet att uppnås. År 2025 diskuteras ett nytt riktmärke på 27 000 invånare.

Trots den kraftiga befolkningstillväxten överväger sjukhusledningen för Södra Älvsborgs sjukhus att stänga Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Ulricehamn, som även har Tranemo som upptagningsområde. Anledningen är att man har ett besparingskrav på 35 miljoner kronor.

Vården kostar och ska få kosta, frågan är bara om den tilldelade budgeten är får snålt tilltagen från början. Orsakerna till att sjukvården går med underskott är många, bland annat har kostnaderna ökat i större utsträckning än intäkterna. Kostnaderna handlar om höjda löner och ersättningar, utökade uppdrag, dyra stafettläkare (något som samtliga landsting i Sverige borde vidta kraftfulla motåtgärder mot), sämre resursutnyttjande av personalen (man behöver på ett effektivare sätt omdirigera patienter till mottagningar där beläggningen är lägre). Dessutom är egenavgiften för låg. Västra Götaland har faktiskt den näst lägsta patientavgiften i primärvården i Sverige (2017 års siffror). Endast Sörmland har lägre.

En barnmottagning är viktig för en kommun i Ulricehamns storlek. Den behövs definitivt! Närhet och tillgänglighet är viktiga delar för en attraktiv kommun. Om barnmottagningen i Ulricehamn skulle stänga så drabbas barn, ungdomar, vårdnadshavare och anhöriga. Risken blir att familjer som inte har bil/körkort kommer att få än svårare att ta sig till Borås, trots att det går bussar dit. Ett besök i Borås tar mycket längre tid i anspråk, vilket gör att barn och ungdomar missar den garanterade undervisningstiden i skolan och vårdnadshavare behöver ta ledigt längre tid från sitt jobb.

De som troligtvis skulle drabbas hårdast är de svaga i samhället. De som inte har råd eller möjlighet att ta sig till Borås eller de som inte orkar. Det finns också patientgrupper som har täta vårdkontakter och risken finns att de kan komma att välja bort att söka regelbunden vård för sina barn om barnmottagningen flyttar till Borås.

Sedan ett antal år pågår det inom Västra Götalandsregionen olika arbeten med att flytta vården närmare patientens hem för att det skapar ett större värde. Uppdraget Nära vård bygger på att skapa förutsättningar för förflyttning av lämplig vård närmare patienterna – detta för ett bättre resultat för den enskilda patienten och kostnadseffektivitet för regionens invånare. Om beslutet nu blir att stänga Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Ulricehamn blir det längre till vården, tvärtemot det regionen arbetar för.

En annan viktig aspekt som inte ska förglömmas, är miljöaspekten. Det måste vara betydlig bättre att en barnläkare åker till Ulricehamn än att alla ulricehamnarna tar sig till Borås. Tänk vilka kraftiga merutsläpp det skulle medföra.

Behovet av en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Ulricehamn är stor. Vi har lokalerna och de flesta personalkategorierna, så lägg inte ner! Då Nya Ulricehamn är ett lokalt parti har vi inga som sitter i regionen, därför uppmanar vi kommunen och kommuninvånarna att försöka påverka regionpolitikerna, så att detta tokiga förslag stoppas innan det är för sent.

Mikael Levander

Veronika Varggårdh

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait