Budget 2021

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 2 november 2020 och kommunfullmäktiges möte den 19 november presenterade Nya Ulricehamn sin sjätte budget sedan partiet bildades 2014. Budgeten döptes till ”Tillsammans för en starkare kommun”.

På kommunfullmäktige den 19 november 2020 ställdes Nya Ulricehamn (NU) och Centerpartiets (C) budget mot Miljöpartiets budget. Övriga partier lade inga egna budgetar (ja, ni läste rätt). De lade endast yrkanden. Ett underligt agerande, tycker vi. Det var budgeten från NU och C som antogs. Återigen innehöll vår budget satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd. Totalt tillfördes samtliga våra verksamheter 25,3 miljoner kronor.

År 2020 har varit ett väldigt annorlunda år för alla på grund av den coronapandemi som härjar i världen. För våra verksamheter har det varit mycket ansträngt år och personalen har gjort ett fantastiskt jobb. I årets budget har vi valt att sänka effektiviseringskravet för våra verksamheter med tre miljoner kronor. Pengar som de nu kan använda i sin verksamhet.

Inom lärandet finns satsningar på 6,7 miljoner kronor. Pengar som går till bland annat ökat antal barn i särskolan, fullfölja satsningen på lärarassistenter, utveckla matematikundervisningen och fler barn med diabetes.

Inom välfärden satsar vi 13,4 miljoner kronor. Satsningarna ska gå till stärkt bemanning inom äldreomsorgen, hyra av och personal till ny gruppbostad Åsundavy, socialt förebyggande åtgärder (till exempel fältare, familjebehandlare, ungas fritid m.m.), lokalvård äldreomsorg (vi anställer personal som tar hand om städningen, så att de som jobbar inom äldreomsorgen kan ägna sig åt dem de är till för) och kompetensutveckling inom äldreomsorgslyftet.