Välfärd

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Minska hemtjänstgruppernas storlek för att de äldre ska få möta färre olika medarbetare och därigenom få en ökad trygghet och bättre kontinuitet.
  Hemtjänstgrupperna är stora och vi vill minska storleken på dessa för att de äldre ska få möte färre olika medarbetare och därigenom få en ökad trygghet och bättre kontinuitet.
 • Utreda möjligheten att införa fri tid hos hemstjänsten enligt den s.k. Västerviksmodellen.
  Fri Tid i Västervik, eller Västerviksmodellen som den också kallas, är en modell som vi vill utreda om den skulle gå att införa i Ulricehamn och vad det skulle innebära. Fri Tid fungerar på följande vis: Biståndshandläggaren beslutar om insats, men inte tiden det tar att utföra insatsen, hemtjänstens anställda planerar insatsen tillsammans med brukarna, hemtjänsten arbetar i små arbetslag och en grupp brukare är knutna till arbetslaget. Eventuellt skulle ett pilotprojekt kunna genomföras inom lämpligt område.
 • Skapa en vikariepool med tillsvidareanställd personal inom välfärden.
  Vi vill skapa en vikariepool med tillsvidareanställd personal inom välfärden. Därigenom får de utbildad personal, en bättre kontinuitet och därigenom möter brukarna färre olika personal.
 • Utreda en förlängning av nattarbetspassen från 9 till 10 timmar per natt efter önskemål från personal.
  Önskemål har inkommit från personalen att förlänga nattarbetspassen från 9 till 10 timmar och det vill vi utreda och se vad det skulle få för effekter, både för personalen och för ekonomin.
 • Byggnationen av samverkanshuset (vård- och omsorgsboende/förskola) på Bergsäter påbörjas.
  Vi vill att byggnationen av samverkanshuset (vård- och omsorgsboende och förskola) på Bergsäter påbörjas. När det står klart kan vi flytta Solrosen hit och göra om solrosen till ett trygghetsboende.
 • Internet finns tillgängligt i allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboenden.
  Idag finns inte internet tillgängligt i allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboende. Det är nu dags att rätta till det.
 • Stärka det hälsosamma och förebyggandet arbetet genom att skapa förutsättningar för kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre.
  Det är viktigt att det erbjuds kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre.
 • Inför fastare scheman alternativt längre schemaperioder.
  Det läggs alldeles för mycket tid och resurser på att lägga scheman. Vi vill antingen införa fastare scheman eller längre schemaperioder. Detta ska ske i samverkan med verksamheterna. Vad gäller schemaläggningen så vill vi använda den kompetens som finns ute på enheterna.
 • Bidrag till arbetsskor till vård- och omsorgspersonal och hemtjänst.
  Vi vill ge ett bidrag till arbetsskor.
 • Förbättra samverkansprocessen mellan kommunen och kommunala råden för funktionsnedsättningsfrågor och äldrefrågor.
  Vi menar att samverkansprocessen mellan kommunen och kommunala råden för funktionsnedsättningsfrågor och äldrefrågor kan utvecklas ytterligare. Idag är det mer information och vi önskar en större dialog.
 • Förbättra samverkansprocessen mellan kommunal sjukvård, primärvård och sjukhusvård.
  Samverkansprocessen mellan kommunal sjukvård, primärvård och sjukhusvård måste förbättras ytterligare. Vi har tagit steg framåt under mandatperioden, men mer kan göras.
 • Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet ska sänkas.
  Vi vill sänka kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet.
 • Fältassistenter ska finnas i tjänst på kvällar och helger och arbeta förebyggande.
  Fler människor upplever en otrygghet på kvällar och helger i kommunen, därför vill vi att det finns fältassistenter i tjänst på dessa tider, så att de kan arbeta förebyggande.
 • Resurser sätts in på ett tidigt stadium för att motverka en eventuell drogdebut.
  Tillgången till droger har aldrig varit större. Därför vill vi att det sätts in resurser på ett tidigt stadium för att motverka en eventuell drogdebut.
 • Kvinnojourerna ska få ett utökat bidrag.
  Idag får inte kvinnojouren i Ulricehamn något bidrag för sin verksamhet. Pengar ges däremot till kvinno- och tjejjouren i Borås. Summan som ges till Borås är 12 kr/kommuninvånare/år, alltså drygt 300 000 kr/år. Vi vill omfördela en del av dessa pengar, samt skjuta till extra medel, då vi anser att det är viktigt att kvinnojouren i Ulricehamn kan komma ut på skolorna.
 • Arbetsresor med färdtjänst där du behöver hämta/lämna barn på förskola/fritids/skola endast räknas som en arbetsresa.
  Idag räknas arbetsresor med färdtjänst som två resor när du hämtar/lämnar barn på förskola/fritids/skola och tar dig till jobbet. Vi anser att det borde räknas som endast en resa.