Demokrati & politik

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Arvodet för förtroendevalda inte höjs med en miljon kronor enligt nu liggande förslag.
  Grundbeloppet för kommunstyrelsens ordförande utgörs idag av 90% av det senaste beslutade riksdagsmannaarvodet, vilket innebär att kommunstyrelsens ordförande tjänar 64 350 kr/mån. Övriga ersättningar för förtroendevalda utgår från en procentsats på det beloppet. Det förslag som kommer upp till beslut i kommunfullmäktige efter valet kommer, om det går igenom, att kosta skattebetalarna en miljon kronor. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande föreslås att höjas med hela 6 650 kr/månad och för övriga kommunalråd med mellan 3 990 kr – 5 985 kr/månad. Det tycker vi är en orimligt stor höjning. Vi anser att ersättningarna för förtroendevalda ska ligga fast enligt nuvarande modell. Vad fick du i senaste lönerevisionen?
 • Alltid prioritera kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.
  Ända sedan vi startade Nya Ulricehamn år 2014 har vi prioriterat kärnverksamheterna och det kommer vi fortsätta att göra.
 • Satsningar görs både på landsbygd och i centralort.
  Oftast talas det om att det bara görs satsningar i centralorten, men låt oss visa på en annan bild under innevarande mandatperiod. Nya Ulricehamn prioriterar satsningar på både landsbygd och i centralort. Följande förskolor/skolor har blivit eller håller på att bli om- till eller nybyggd: Hästhoven, Lyckan, Tre Rosor, Dalum, Hössna, Marbäck, Tvärred, Vegby, Hökerum, Stenbocksskolan, Ulrikaskolan och Tingsholm. Dessutom har följande lekplatser byggts om helt eller delvis: Hökerum, Nitta (Kvarnvägen & Lilla vägen), Timmele, Älmestad, Blidsberg och Stadsparken. Gång- och cykelvägar har byggts i bland annat Gällstad, Vegby och Hökerum. Det är definitivt inte bara i centralorten som satsningar görs.
 • Vara tillgänglig och lyhörd för dialog med medborgare, tjänstemän och politiker.
  Som lokalpolitiker strävar vi efter att vara nåbar och ha en god kontakt med medborgare, tjänstemän och politiker. Vi hade planer på att bjuda in medborgare till rådhuset, men en pandemi kom emellan.
 • Värna om öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut.
  Aldrig tidigare har öppenheten och transparensen varit så stor i politiken, som den är idag. Det är inte något som kommer per automatik, utan vi har jobbat stenhårt för att skapa det. Vi har sett till att alla politiker i rådhuset får vara med på mötena när vi till exempel träffar kommunchefen, sektorcheferna och när vi har kommunledningsmöten. Det innebär att alla får samma information, vid samma tidpunkt, oavsett om man styr eller sitter i opposition. Det kallar vi öppenhet. Handlingarna blir också tillgängliga tidigare för alla förtroendevalda och vi kan också ta del av de olika arbetsgruppernas material. Vi har dessutom breddat informationen i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och budgetutskott. Här är också alla partier representerade. Till sist har vi infört gruppledarmöten, en gång i månaden.
 • Sträva efter breda politiska överenskommelser i större frågor.
  Inom politiken är vi överens om mycket och därför går det oftast att komma fram till breda politiska överenskommelser. Vi har exempelvis kommit fram till en gemensam översiktsplan och landat i ett beslut kring högstadieskolorna.