Nya Ulricehamn: Vi satsar mer på skolan än vad moderaterna hade gjort

I en insändare i lördagens UT menar Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson (M) att ett nytt politiskt styre behövs för ordningen i våra skolor. Att de nu tror sig ha hittat en lösning är intressant och kanske är de nu också beredda att satsa på skolan kommande år? Det välkomnar vi. En politisk enighet i den viktigaste frågan, den om barns och ungas utbildning, är central för att nå framgång och kunna arbeta långsiktigt.

Att stärka lärares rätt att ingripa är ingen kommunal fråga utan styrs i skollagen, vilket vi hoppas att Wiktor och Sebastian har kännedom om. Ni får vända er till era partikollegor i riksdagen om ni vill få till förändringar i den. I skollagen finns beskrivet att lärare bland annat får visa ut elever som stör eller ge kvarsittning. En rektor kan göra en tillfällig omplacering av en elev eller stänga av den. Att utöka den rätten är inte självklar. Menar ni att läraren också ska kunna få ta till handgripligheter? Vad skulle det leda till när vi kan läsa att respekten inte finns ens för polisen?

Vi har under mandatperioden skjutit till drygt 22 miljoner kronor mer till lärandet och IFO än vad ni moderater skulle ha gjort. Menar ni på fullaste allvar att mindre pengar och högre effektiviseringar skulle göra det lättare för skolorna att bemöta lärandets alla utmaningar? Totalt har ramen för lärandet ökat med drygt 85 miljoner kronor under vår tid i styret. Pengar som gjort stor nytta, men behoven är också omfattande. Sedan är pengar inte allt. När det gäller att skapa trygghet och studiero är ledarskap, arbetssätt och samverkansformer viktigt. Det är en prioriterad fråga som skolorna givetvis jobbar med. Men det är inte enkelt. Att arbeta förebyggande är nödvändigt och därför har vi stärkt upp elevhälsan och avsatt medel för IFO:s arbete med barn och unga. Skolan, IFO, Ungas fritid och Polisen har redan idag ett väl fungerande samarbete. Sedan får vi absolut inte glömma föräldraansvaret och som kommun kan vi säkert göra mer för att stötta det. Den fysiska miljön kan och ska vi göra något åt. Moderna högstadieskolor är utformade på ett helt annat sätt än vad vi har idag. De ritas för att så långt det är möjligt bygga bort miljöer som skapar otrygghet. Studier visar exempelvis på att personalrum som byggs centralt i skolan som en del i elevernas miljö skapar trygghet. Här kommer våra nya högstadieskolor vara en viktig del i det arbetet.

Vi är helt eniga med skribenterna att bråk och kränkningar är helt oacceptabelt och vi kan inte nog poängtera vikten av elevers trygghet och studiero. Personalens arbetsmiljö är heller inte att förglömma, men för det behövs inget nytt politiskt styre, tvärt om. Betygen i åk 9 var förra läsåret de högsta sedan den nya läroplanen infördes läsåret 2011/2012 och både tryggheten och studieron har ökat om vi summerar enkätsvaren ”helt/till stor del” från 2018 (året innan vi tillträdde), med årets enkät. Det finns inga snabba lösningar och det finns mer att göra. Den plan för lärandet vi sjösatte efter valet måste få fortsätta för att barn och unga i Ulricehamns kommun ska få det stöd, trygghet och studiero de har rätt till.

Johan Helmrot (NU)
Elin Torstensson (NU)
Mikael Levander (NU)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait