Budget 2023

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 10 november 2022 lade Nya Ulricehamn sin budget ”Budget 2023 ekonomisk plan 2024-2025”. På kommunfullmäktige den 24 november 2022 presenterade Nya Ulricehamn (NU) sin budget. Återigen innehöll vår budget stora satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd. Totalt tillfördes samtliga våra verksamheter 22,18 miljoner kronor.

Inom lärandet finns satsningar på 14,76 miljoner kronor. Satsningarna vi gör går till ökad grundbemanning inom lärandet 4,9 miljoner kronor, volymökning inom särskolan 3,0 miljoner kronor, interkommunal ersättning (IKE) 2,4 miljoner kronor, utöka antalet tjänster för skolsköterska och kurator 1,4 miljoner kronor och pedagoger till flexgrupp 1,4 miljoner kronor, SSA-samordnare 0,75 miljoner kronor, Navet 0,53 miljoner kronor, följeforskning kopplad till särskolan 0,28 miljoner kronor och 0,1 miljoner kronor för en extern utredning av resursskola. Vidare skapar vi många fler fasta tjänster genom att minska på antalet timvikarier.

Inom välfärden satsar vi 5,27 miljoner kronor. Satsningarna vi gör går till ökad grundbemanning välfärd vård- och omsorgsboende/hemtjänst 3,5 miljoner kronor, familjehemssekreterare 0,6 miljoner kronor, socialsekreterare barn och unga 0,6 miljoner kronor, Mini Maria 0,32 miljoner kronor och kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre 0,25 miljoner kronor. Vidare skapar vi många fler fasta tjänster genom att minska på antalet timvikarier.

Inom sektor service finns det satsningar på 0,6 miljoner kronor.  Satsningarna vi gör går till idéburet offentligt partnerskap (IOP) 0,5 miljoner kronor och 0,1 miljoner kronor till en utvecklingspott.

Inom kommungemensam finns det satsningar på 1,55 miljoner kronor. Satsningarna vi gör går till valsamordnare/utredare 0,6 miljoner kronor, visionsarbete 0,4 miljoner kronor, tjänsteperson i beredskap 0,3 miljoner kronor och överförmyndare i samverkan 0,25 miljoner kronor.

Nedan kan du läsa budgeten i sin helhet.