Vi säger nej till betyg i årskurs fyra

Skapa bättre förutsättningar för lärandet istället

Under Jan Björklunds (FP) tid som utbildningsminister skickades förslaget om betyg i årskurs fyra ut till 75 remissinstanser som ombads komma med sina utlåtanden.

Regeringen och alliansen gjorde en överenskommelse som innebar att det kommer att införas en frivillig och begränsad försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra, där som mest 100 skolor runt om i landet kan delta. Den kan tidigast starta 2017 med en avstämning 2020.

För att få ansöka måste det finnas ett intresse hos skolans ledning och lärare. Dessutom ska ansökan ske i samråd med föräldrarna.

Enligt en färsk opinionsmätning gjord av Lärarförbundet säger nio av tio lärare nej till betyg från årskurs fyra och bland föräldrarna är motsvarande siffra sju av tio. Även rektorerna är starkt skeptiska.

Nya Ulricehamn säger definitivt nej till betyg från årskurs fyra. Istället eftersträvar vi en bred politisk uppgörelse med målet att Ulricehamns kommun som huvudman säger nej till detta experiment som helt saknar vetenskapligt stöd.

Skolan, lärarna och eleverna behöver inte den här typen av förändringar – de behöver arbetsro. Det är inte betyg som löser skolans problem och höjer kunskapsresultaten, utan bättre förutsättningar för lärarna och mer tid och resurser till riktat stöd till eleverna.

Mats Bogren

Bernt Carlsson

Emma Dahl

Mikael Levander

Veronika Varggårdh

Åke Wallgren

Lisa Åkesson

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait