Självbetjäning på skolbiblioteken

Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken

Att läsa är fantastiskt! Dessvärre har läslusten hos barn och unga förändrats. Antalet storläsare har minskat och det har också läsningen överlag gjort. Dessutom har barn och ungdomars läsande blivit allt mer varierande. Många yngre väljer hellre datorspel, bloggar, streamingtjänster och andra sociala medier före boken. Därför är det viktigt att tillgången till utbudet av böcker är stor och dessutom måste det vara lätt att låna böcker för eleverna. För en del elever kan tröskeln till att faktiskt gå in på ett bibliotek vara stor, att det sedan ska vara omständigt att låna en bok gör inte saken bättre.

Genom att införa en ökad självbetjäning på skolbiblioteken kan man underlätta för låntagarna och avlasta bibliotekspersonalen från de administrativa delarna. Detta leder till att de kan göra det de är bra på, d.v.s. ge tips, hjälpa, inspirera och informera om böcker. Självbetjäningen leder också till minskat dubbelarbete för personal, elever och lärare, risken för arbetsskador minskar och det blir både lättare och säkrare att spåra böcker. Bibliotekspersonalen bör i större utsträckning användas till det pedagogiska arbetet! Han/hon ska vara länken mellan lärarna, eleverna och böckernas värld!

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att Ulricehamns kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken i kommunen, med målet att frigöra bibliotekarieresurser till det pedagogiska arbetet.

Ulricehamn 2016-01-27

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait