Enade för konstruktiva samtal

Enade för konstruktiva samtal om järnvägsstation

Idag har det gått en månad sedan Ulricehamns kommun ställdes inför faktum att inte finnas med i Sverigeförhandlingens första budomgång. Vi kan konstatera att Sverigeförhandlingen, med stöd av fyra kriterier och tidiga beräkningar, valt bort Ulricehamn som stationsort.

Vi inser att för Ulricehamns del är vikten att få till en station höjd långt över det dagliga partipolitiska arbetet. I den här frågan väljer vi att plocka av oss partinålar och sam- arbetar i alla led.

Höghastighetsjärnvägen är en stor investering och ska ses i ett perspektiv om 100 till 150 år, enligt Sverigeförhandlingen. Vi måste därför prognostisera en kraftig ökad befolkningstillväxt och bygga stambanor och stationer som är dimensionerade för en kapacitet som står sig i ett sekel. Möjligheten till en utbyggd regionaltrafik måste således säkerställas både i form av stationer och spår.

Redan idag pendlar cirka 2 200 invånare i Ulricehamn dagligen till Borås för att arbeta eller studera. Blickar vi framåt och västerut så kommer Borås stad att fortsatta växa.

Landvetter flygplats ska inom 15 år expandera kraftigt med cirka 10 000 nya arbetstillfällen som följd.

Från Göteborgs sida deklareras att staden inte klarar av att leverera nya bostäder i den omfattning som Sverigeförhandlingen kanske hade förväntat sig. Göteborg behöver istället hjälp med inpendling av arbetskraft.

Vänder vi blickarna österut, mot Jönköping, är det sannolikt den stad som kommer att växa snabbast i vårt närområde de närmaste 50 åren, då staden blir ett nav i det nya järnvägsnätet.

De trafikprognoser som Ulricehamn har gjort pekar på en miljon av- och påstigande år 2030. Det ligger i paritet med Värnamo, en ort som i Sverigeförhandlingens första budomgång blev tilldelade en station för höghastighetståg.

Kriterier i all ära. Vi tycker att det är olyckligt att kriterier mer eller mindre ska få vara det allenarådande som avgör banans sträckning. Vi vill i konstruktiv anda, tillsammans med Sverigeförhandlingen, andra kommuner och regioner, utifrån både kostnads- och samhällsekonomiskt nyttoperspektiv medverka till att hitta en lösning som möjliggör en station i Ulricehamn.

Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Roger Wilhelmsson, kommunstyrelsens vice ordförande (M)

Roland Karlsson, gruppledare (C)

Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S)

Sebastian Gustavsson, gruppledare (M)

Birgit Andersson, gruppledare (L)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Cristina Bernevång, gruppledare (KD)

Arne Fransson, gruppledare (MP)

Mikael Levander, gruppledare (NU)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait