Mer personal inom vården

Höj kvalitén inom de kommunala verksamheterna!

Kommuninvånarnas skattepengar ska i första hand gå till kärnverksamheterna för att skapa den bästa skolan, vården och omsorgen. Är du nöjd med hur det är? Jag och Nya Ulricehamn är det inte. Vi har tröttnat på att stå vid sidan om och titta på när det försämras allt mer inom verksamheterna. Vi vet, eftersom flera av oss arbetar/har arbetat inom de här verksamheterna.

Inom vården skall omvårdnaden stå i fokus. Fler trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden behövs så att den dagen en äldre blir sjuk eller känner sig otrygg, så finns det ett boende. Det är viktigt att se varje individs behov och låta det styra.

Undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor skall vårda och därför vill vi att det administrativa arbetet skall minska. Grundbemanningen inom vården måste bli högre, så att stressen hos personalen blir mindre. De skall i lugn och ro kunna ta hand om vårdtagaren och känna att de kan göra det där lilla extra.

Vi vill att den kylda maten skall upphöra omedelbart. All mat skall lagas från grunden på alla boenden. Dofterna skall spridas ut i korridorerna och locka till matlust. Maten skall vara näringsrik och gärna närproducerad samt inte innehålla onödiga tillsatser.

Låt och gemensamt skapa en kommun där kvalité och trygghet prioriteras.

Veronika Varggårdh

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait