Rädda kvar Ulricehamns jourcentral

Jourcentralen i Ulricehamn ska vara kvar!

Enligt vad vi i Nya Ulricehamn erfar finns det planer på att stänga jourcentralen i Ulricehamn.

I en sms-konversation mellan mig Mikael Levander och primärvårdschefen Maritha Bäck har jag fått beskedet att hon talat om för den politiska styrelsen att hon önskar stänga jouren i Ulricehamn. Ett beslut i frågan kommer med största sannolikhet inte att fattas innan valet.

Nya Ulricehamn motsätter sig helt och hållet en stängning av Ulricehamns jourcentral. Det är viktigt för en växande kommun att den finns kvar, eftersom servicen och vården för kommuninvånarna annars försämras.

Jourcentralen är en del av Närhälsan och av namnet att döma är närheten viktig. Det blir den inte om kommuninvånarna tvingas att åka till jourcentralen vid Södra torget i Borås, där trycket är mycket högre. Idag är väntetiderna i Borås långa och de lär inte bli kortare.

Minska istället tillströmningen till Södra torgets jourcentral genom att hänvisa patienter till Ulricehamn, vilket leder till lägre kostnader för jourcentralen i Ulricehamn och minskat tryck i Borås. Redan idag finns det patienter i Borås med omnejd som ringer 1177 som väljer att få sin hjälp i Ulricehamn, då de har insett att de får snabbare hjälp här.

Nya Ulricehamn vill stoppa nedmonteringen av sjukvården i Ulricehamn både ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Att låta 25-35 personer åka tur och retur till jourcentalen i Borås varje helg är inte rimligt. Vi har lokalerna, läkarna och patienterna här. Så ska det få fortsätta att vara.

Genom att vi får ha kvar jourcentralen i Ulricehamn underlättar man för de äldre som har svårt att ta sig till Borås under helgerna, det förenklar tillvaron för barnfamiljerna och människor i allmänhet och gör Ulricehamns kommun till en mer attraktiv kommun.

Under fredagen lade Nya Ulricehamn ut namnlistor på flera platser runt om i kommunen. De som skriver under visar sitt stöd för bevarandet av jourcentralen i Ulricehamn. Gör din röst hörd innan det är för sent.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait