Lika villkor

Motion om lika villkor för förtroendevalda och gymnasieskolans elever

För att Ulricehamns kommun ska vara en kommun där likvärdighet råder och avståndet till de förtroendevalda minskar måste kommunen vidta ett antal åtgärder.

I Ulricehamns kommun är avståndsreglerna förmånligare för förtroendevalda än för elever på högstadiet och gymnasiet. Reglerna som vi syftar på är avståndet när förtroendevalda har rätt att söka ersättning kontra reglerna för när eleverna är berättigade till skolskjuts. Nya Ulricehamn anser att det är fel att villkoren skiljer sig mellan förtroendevalda och elever.

Reseersättning för förtroendevalda

För resor som har direkt samband med uppdrag som arvoderas enligt dessa bestämmelser, utgår ersättning för resor från bostaden till platsen för sammanträdet/förrättningen och omvänt (eller motsvarande sträcka) om detta avstånd överstiger tre kilometer enkel resa.

Skolskjutsberättigade elever

Elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola är berättigad till skolskjuts i anslutning till skolans start- och sluttider om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger:

För elev i förskoleklass                                                      2 km

För elev i grundskolans årskurs 1, 2 eller 3                   2 km

För elev i grundskolans årskurs 4, 5 eller 6                   3 km

För elev i grundskolans årskurs 7, 8 eller 9                   4 km

För elev i gymnasieskolan                                                 6 km

Därför föreslår Nya Ulricehamn följande: låt avståndsreglerna för eleverna vara kvar, men höj avståndet för de förtroendevalda till 6 km.

Ulricehamn 2014-10-23

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait